לא מלשין ולא מספר

 וְנֶפֶשׁ כִּי תֶחֱטָא וְשָׁמְעָה קוֹל אָלָה וְהוּא עֵד אוֹ רָאָה אוֹ יָדָע אִם לוֹא יַגִּיד וְנָשָׂא עֲוֹנוֹ: (ה' א')   לא מלשין ולא מספר   כדי לא להיקרא "מלשן" – נמנע הילד מלספר למחנך הכיתה את האמת. הצופים בתאונת הדרכים אינם מוכנים להעיד עבור הרכב הנפגע כדי "לא להסתבך". והילד בבית מסרב לומר שהוא שברקרא עוד...

 וְנֶפֶשׁ כִּי תֶחֱטָא וְשָׁמְעָה קוֹל אָלָה וְהוּא עֵד אוֹ רָאָה אוֹ יָדָע אִם לוֹא יַגִּיד וְנָשָׂא עֲוֹנוֹ: (ה' א')

 

לא מלשין ולא מספר

 

כדי לא להיקרא "מלשן" – נמנע הילד מלספר למחנך הכיתה את האמת. הצופים בתאונת הדרכים אינם מוכנים להעיד עבור הרכב הנפגע כדי "לא להסתבך". והילד בבית מסרב לומר שהוא שבר את הכוס כדי "לא לחטוף". האם כך אפשר לקיים חיי חברה תקינים והגיוניים ?

 

 

בכיתה

כדי לא להיקרא "מלשן", לא מספר הילד למחנך הכיתה את מעלליו של חברו, למרות שברור לו כי הם מעשים אשר לא ייעשו. ישנם ילדים שפוחדים מעצם ההתמודדות עם אמירת האמת – שמא יהי' עליהם לומר אותה גם בפני החבר, או מפני פחד מסכסוכים ומקפידתו, או משום ש"סתם" הם אינם רוצים להסתבך ולהיכנס למשימות מיותרות – בהתנדבות.

יש גם פיתוח דמיון מסוים אצל הצעיר לימים, שאם לא אלשין עליו עכשיו, במקרה אחר במצב הפוך – יחוס עליו גם חברו ולא יספר עליו דברים לא נעימים בבחינת "שמור לי ואשמור לך".

בבית

"מי שבר את הכוס" ? "מי קשקש על הקיר" ? "מי שיחק כאן ולא אסף את חלקי המשחק בחזרה לקופסה" ? 

אין תגובה !!

ואז בא המשפט ההורי המפורסם: "המלאך בא ועשה זאת, הא ?!  הא ?!"

שוב, התחמקות מאמירת האמת וממסירת עדות על מה שהתרחש.

אמנם, יש משפחות שבהם ישנה תגובה מיידית הטלת האשמה על אח אחר, זה אומר "הוא עשה" והשני אומר "לא נכון הוא עשה". אם במקרה הראשון יש נזק חינוכי של העלמת האמת בלבד, הרי שכאן מלווה העלמת האמת בשקר מפורש, כי מישהו כאן משקר, ויותר מכך, ישנו נזק חינוכי משמעותי ביחסים התקינים שאמורים לשרור בין בני הבית, האחים והאחיות. הם מתרגלים להשמיץ ולהטיל דופי האחד בשני והבית כולו כמרקחה וכשדה קרב.

ברחוב

לאחר תאונת דרכים או התנגשות קלה בין שני כלי רכב, יש קושי בדרך כלל לשכנע את העומדים מסביב וצופים גם אם הם רבים למסור את פרטיהם לבעל הרכב הנפגע כדי שיוכל לזמנם בשלב מאוחר יותר להעיד לטובתו על מה שראו. שוב, זו התחמקות מלהכניס את הראש ל"בוץ של מישהו אחר" ובתוך מוחם עוברות באותו רגע מחשבות כמו "מה זה חסר לי" מה יצא לי מזה". בהתחמקות עדינה ומנומסת נמנעים הסובבים מלהתנדב ולמסור את עדותם למען הזולת.

 

משום מה, רבים חושבים כי את המצוות שבין אדם למקום צריך לקיים ללא כחל וסרק, גם בלי לדעת ולהבין את טעם המצווה, יש לדקדק ולהדר בהידורים ולמצוא את האופן המהודר ביותר לקיומה,

זה רצון ה', כך צריך לעשות,

וכך מתקיימים חיים רוחניים של שמירת תורה ומצוות.

 

אך מצוות שבין אדם לחברו, הרי הם מצוות שכל אחד מאיתנו מבין בשיכלו, שהרי הם מצוות שברובן הגדול מהוות מפתח לקיום חברה תקינה ומסודרת,

כאן, חושב לו האדם לשפץ ולערוך תיקונים או שינויים קלים לטובתו האישית או עבור מה שנראה לו כטובת הכלל והציבור הרחב. הוא סבור שירד לסוף דעתה של תורה, ויש לו הבנה טובה ורצינית בכוונתה של התורה.

קשה למצוא מי שמחפש הידורים ודקדוקים במצוות שבין אדם אדם לחבירו, קשה למצוא מי שמחפש לרדת לדעתה של התורה ולהבין את עומק המצוות והמחויבויות כלפי הזולת.

אולם, קל מאד למצוא את מתרצי התירוצים ונותני ההיתרים המפוקפקים למיניהם, שיודעים להסביר לך היטב מדוע כאן אין גזל, מדוע כאן אין לשון הרע, מדוע כאן בעצם הוא חייב לו ואין בכך כל צל של ספק ספיקא.

 

הקשר והשילוב המושלם והמחנך של המצוות שבין אדם למקום עם המצוות שבין אדם לחבירו, מצוי בפרשת ויקרא. כאן – אומר רש"ר הירש –  תסביר ותבהיר לנו התורה את הקשר החזק שבין קיומן של מצוות המחזקות את חיי החברה ומצדיקות את קיומה לחיוב המוחלט שלנו לקיים חיים רוחניים ע"פ מצוות ה'. כאן, נבין כי קיום מצווה שבין אדם לחבירו הוא קיום מצווה שבין אדם למקום, ובכל פרט שמצוי בספר החוקים היהודי כלפי הזולת, מצוי חלק בלתי נפרד של קיומנו הרוחני כעם.

 

אחד מהקורבנות שעליהם מצווה התורה בפרשתינו הוא קרבן 'שבועת העדות' שחייב בו אדם ששמע או ראה עדות מסוימת, וחבירו השביעו שיעיד עבורו בבית הדין : "ושמע קול אלה והוא עד או ראה או ידע, אם לא יגיד ונשא עונו".

 

חייב אפוא כל איש מישראל לומר את אשר הוא יודע מראיה או משמיעה !!!

אי מתן עדות זו, מחייב את האדם בנשיאת עוון, בשבועה ובקרבן.

 

"הקרבן על שמיעת הקול מביא את האדם  מישראל אל תיקון החברה, הוא מראה לו שה' ערב לקיום החברה וליחסיה המשפטיים, כי ה' מחייב כל יחיד בחברה לקדם את אושרם של כל שאר היחידים. על האדם לדרוש את שלום רעהו, להיבנות על יסוד המשפט ולסייע לו בהכרתו ובדברתו. זה הוא הקשר הרוחני של כל חיבור חברתי. חשיבותו המשפטית של כל אדם לחברו מגיע לשיא בחיוב להעיד לחבירו, עדות וחובה זו נבחרה להמחיש את הקשר החברתי שנוסד בידי ה'. יכול אדם לדרוש מחבירו להעיד לו עדות בבית דין, והוא רשאי לדרוש כן בשם ה' גם מחוץ לבית דין, ואם הלה יודע לו עדות וכפר בידיעתו בבית דין, כבר עבר עבירה של שבועת שקר, ולא לרעהו בלבד חטא אלא הוא חטא גם לה', כי ה' הוא המייצג את משפט רעהו בפניו, הוא המייצג את האמת של תודעתו שהיא היסוד של משפט רעהו אמת המשפט בתודעת האדם היא לה'".

 

קיום חוק וסדר וקיום חיי חברה תקינים ומסודרים, הם אפוא מצוות שבין אדם למקום, משום שרצון ה' הוא קיום החוק והמשפט !!!

 

החובה לומר את האמת ואת הידוע, היא חובה רוחנית וחלק מהקיום של החברה המתוקנת. 

 

ישנם הורים ומחנכים, שיוצרים במודע את ההימנעות של הילד מלומר את האמת, ע"י הפחדה ואיומים ועל ידי יצירת אוירה שלילית ומרתיעה. במקום כל זה, יש ללמד ולחנך את הצעירים כי אמירת האמת והתמודדות מולה, היא הדרך הנכונה והרצויה לפתור כל בעיה.

 

הילדים חייבים לדעת כי לא יפסידו מאמירת האמת !!!

 

ולדוגמא, במקרה של שבירת כוס כאשר ילד אומר "אני שברתי", יש להתעלם באותו רגע לחלוטין ממעשהו ולשבחו בפני כל בני הבית על כך שהודה על האמת והתייצב מולה באומץ לב. כך ילמד ויתחנך הילד לומר את האמת, לא להתעלם ולא לחשוש, אלא להתייצב להתמודד ולהצליח.

 

בהמשך הדרך פתאום יתברר כי הילד מבין שעליו לשאת בעונש מסוים אם עשה דבר מה שלא כשורה, ומתוך הסכמה הוא יקבל את העונש, זה הוא העונש הטוב והמחנך…

 

גם בכיתה, מחנך טוב יוכל ליצור אווירה כי למען חינוכם של תלמידי הכיתה חשוב וטוב ומומלץ להעביר למחנך מידע שהוא זקוק לו לפעולות החינוך. יש לעמוד בתוקף על כך שלעולם לא יינזק ילד בכיתה כתוצאה מכך שאמר למחנך הכיתה את האמת על מעשהו שלו או של חביריו.

 

כך נוכל לבנות חיים תקינים ומאושרים מהבחינה החברתית כאשר – כאמור – דברים אלו הינם חלק בלתי נפרד מעבודתינו ומחויבותינו החינוכית !