לפחות שכשנלמד תורה, נהיה שקועים בתורה!

הרב שלום יכנס