בשביל מה אני צריך לשמור שבת? ממש דיכאון!

הרב שלום יכנס