הרעיון המבריק של הרב יהודה צדקה לסוחרי השוק

הרב שלום יכנס