הטהרה ממקור הטומאה

האם תוכל להסביר לי מהי הטומאה, פשרה ומציאותה שלשמה ולשם הוקעתה מקפיד הינך ללכת ולטהר עצמך בבית הרחצה – במקווה? מאת: הרב שלמה גרינבוים   ראובן ידידי נוהג מידי בוקרו של יום ללכת קודם התפילה למקוה! להיטהר ולהזדכך טרם עומדו לפני בורא עולם… חסידים ואנשי מעשה יקפידו על ענין זה בכל יום; ביום של חולקרא עוד...

האם תוכל להסביר לי מהי הטומאה, פשרה ומציאותה שלשמה ולשם הוקעתה מקפיד הינך ללכת ולטהר עצמך בבית הרחצה – במקווה?


מאת: הרב שלמה גרינבוים


 

ראובן ידידי נוהג מידי בוקרו של יום ללכת קודם התפילה למקוה! להיטהר ולהזדכך טרם עומדו לפני בורא עולם…

חסידים ואנשי מעשה יקפידו על ענין זה בכל יום; ביום של חול ואף בשבת.

מעולםלא הבנתי פשרו של מנהג קדום זה.

ופניתי לראובן ידידי היקר:

כלום מרגיש הינך את הטומאה? כלום מרגיש הינך את הטהרה?

האם תוכל להסביר לי מהי הטומאה, פשרה ומציאותה שלשמה ולשם הוקעתה מקפיד הינך ללכת ולטהר עצמך בבית הרחצה – במקווה? האם תוכל להסביר לי מהי הטהרה הנדרשת, בה חפץ הינך לזכות? כלום טומאה וטהרה הם דברים הניתנים להימצא, להיאחז?

שמחתי. שמחתי שזכיתי לחבר שכזה, שכן תשובתו הבהירה לא איחרה מלבוא.

וכדרכו של יהודי, השיב לי בשאלה: האם נוהג הינך להיכנס לכל בית קפה או מסעדה באשר הם?

כמובן שהשבתי בשלילה, חלילה וחס! לא אדרוך במקום בו אין תעודת כשרות מהודרת!

וכל כך למה, שאלני?

משום שאיני רוצה להכניס בגופי מאכלים שאינם כשרים, השבתי!

אולם ראובן ידידי לא הרפה ושוב שאלני:

ומה בכך? כלום מרגיש הינך שונה בין אם תאכל מאכל כשר לבין אם אינו כשר כלל???

אלא מה? הסמקתי…

אכן, דרשו חכמינו זיכרונם לברכה על הפסוק (ויקרא יא, מג) 'אַל תְּשַׁקְּצוּ אֶת נַפְשֹׁתֵיכֶם בְּכָל הַשֶּׁרֶץ הַשֹּׁרֵץ וְלֹא תִטַּמְּאוּ בָּהֶם וְנִטְמֵתֶם בָּם' אל תקרי ונטמתם בם אלא וניטמתם בם… כלומר שמעיינות השכל מטמטמים בטומאה!

גם אם לא מרגיש הינך את הטומאה אין זה אלא משום שהיא דבוקה בך עד מאד… אולם מהותה של הטומאה היא מציאותית שכן אם נמצא את מכונת הרנטגן המתאימה למאה ה-21 היכולה לגלות את שכבות הטומאה ודאי הוא כי תראה בכל טומאה נוספת שבגופך עוד ועוד חציצות והרחקות מהקדושה ומהטהרה… ומבורא העולם!

וכך כותב ספר החינוך ספר החינוך (מצווה שסב): 'לפי שעניין הטומאה ידוע לחכמים שיחליש כח הנפש השכלית ויערבב אותה ויפריד בינה ובין השכל עליוני השלם ותהי נפרדת עד אשר תטהר, וכמו שכתוב בעניין הטומאה ולא תטמאו בהם ונטמתם בם, ודרשו זיכרונם לברכה ונטמתם בם, כלומר שמעינות השכל מטמטמים בטומאה'

ולא רק כשאתה אוכל מאכלים טמאים, אלא בכל טומאה היוצאת מגופו של אדם כצרעת,  טומאת היולדת בכלל ובפרט, טומאת זב וזבה, בכל אלו ודומיהן נכנסת הטומאה בגופו של אדם ומחלישה את כח הנפש השכלית.

ולפיכך – – –

כיון שרוצה אני את קרבתו של בורא עולם, הולך אני מידי בוקר לטהר את גופי, כשם שאומַר מיד בתפילה בפרשת הקרבנות יהי רצון: כאילו הקרבתי עולה וכדו'…

כלום הרוצה להביא קרבן, יכנס בטומאתו לבית המקדש?

חלילה!

ולשם כך על האדם לדאוג לטהרתו!

ולפיכך על היולדת, המצורע, טמא מת, וכל הנטמא בשאר הטומאות כפי שנמצא בפרשיות התורה, חלק בלתי נפרד מיציאת הטומאה הרי זו הקדושה והטהרה!