הנסיון מגיע בזמן הכי לא מתאים!!

      ברוב המקרים, אני לא שומע בקול היצר, אבל לפעמים הניסיון מגיע בדיוק כשאני מרגיש שאין לי כוח להתגבר עליו. למשל כשאין לי מצב רוח, או כשאני עייף, או רעב, או כשאני לא מרגיש כל כך טוב. ואז הרבה יותר קשה לי, כי נראה לי שבמצב הזה אני בכלל לא יכול להתגבר.  קרא עוד...

 

   

ברוב המקרים, אני לא שומע בקול היצר, אבל לפעמים הניסיון מגיע בדיוק כשאני מרגיש שאין לי כוח להתגבר עליו. למשל כשאין לי מצב רוח, או כשאני עייף, או רעב, או כשאני לא מרגיש כל כך טוב. ואז הרבה יותר קשה לי, כי נראה לי שבמצב הזה אני בכלל לא יכול להתגבר.

 

   

תשובה:
בדרך כלל, בשעת ניסיון אמיתי, האדם מבולבל מאוד ויש לו כל מיני קשיים. אבל תמיד האדם יכול להתגבר על היצר, כי אחרת לא היה מקבל עונש על החטא שלו. כמו שכותב המהרש"א (אחד המפרשים על הגמרא, ברכות ל"ב. ד"ה 'נתמוטטו'), שעצם העובדה שאדם נענש על חטאו, מוכיחה שבידו הכוח והיכולת להתגבר על יצרו. וכן כתוב בהרבה ספרים, שכל אחד מישראל יכול לעמוד בניסיון.

תחשוב על זה, הרי גם כשלאדם אין כוח וכדומה, גם אז הוא לא יעשה לעצמו מעשים שמזיקים לו. כמו שאם ייפול רעל או אפילו משהו שהוא ספק רעל לתוך איזו גלידה טעימה מאוד, לא תמצא אף אדם בעולם שיאכל אותה, אפילו אם תלך לאדם עייף או עצוב. כי דברים שמזיקים לאדם הוא לא יעשה בשום מצב. ואם קשה לך להתגבר, תזכור שאתה לא רוצה להזיק לעצמך, ואז תסיח את דעתך לעניין אחר, ותרגיע את עצמך בדברים מותרים (משהו טעים, מוזיקה טובה, וכדומה).

אספר לך סיפור.
מעשה בשמעון ולוי שהיו ידידים טובים מאוד, ושניהם גם היו עניים מאוד. אלא שלוי היה עוד יותר עני וגם מסובך בחובות. יום אחד, הגיע סוחר גדול ללוי, ושכנע אותו לעשות עסקה גדולה, שכשיצליח בה הוא ירוויח סכום עצום. אבל חסרון אחד גדול היה לעסקה הזו: לוי היה צריך להשקיע סכום ענק של מאה אלף דולר. לוי היה מאוד להוט אחר העסק הזה, והוא איבד את שכלו, והחליט ללוות מאה אלף דולר, בתקווה שיצליח בעסקה. אבל מי יסכים להלוות כספים לעני כמוהו שגם כך מסובך בחובות? אחרי מאמצים גדולים הצליח לוי להשיג הלוואה, בתנאי ששמעון, שהיה ידוע כאדם אחראי, יחתום לו ערבות.

בא לוי לשמעון וביקש ממנו שיחתום לו על שטר ערבות. שמעון השקול סירב וניסה לשכנע את לוי שלא יסתבך בהרפתקה הזו, אבל לוי התעקש לעשות את העסקה, כי הוא היה בטוח שהוא ירוויח בה ויתעשר מאוד. שמעון ענה לו שיעשה מה שהוא רוצה, אבל הוא לא מסכים בשום פנים ואופן להסתבך. שמעון חשב שעכשיו לוי יעזוב אותו, אבל הוא טעה. בכל יום ויום הגיע לוי להטריד את שמעון בבקשות שיחתום לו ערבות ויאפשר לו ללוות את הכסף.

שמעון לא התפתה, מפני שהוא ידע והבין מה יקרה בסוף עם העסק הזה. יום אחד היה שמעון עייף ורעב, וגם לא הרגיש כל כך טוב, ובדיוק אז הגיע לוי בבקשתו הידועה, שיחתום לו ערבות. שמעון כמובן, לא רצה לחתום, אבל מאחר שהיה עייף, רעב, ולא הרגיש טוב, לא היה לו כוח להתווכח עם לוי, והוא חתם בלב כבד על שטר הערבות ושכח מזה. כעבור כמה חדשים הוא קיבל הודעה שעליו לבוא ולשלם מאה אלף דולר, מפני שלוי פשט את הרגל ולא שילם את חובו. התחיל שמעון לבכות על זה שבגלל רגע אחד שלא הרגיש טוב, הסתבך בכזה עסק ביש. אבל לא היתה לו ברירה והוא שילם את הכסף עד השקל האחרון.

לא כדאי לך לעשות דברים שאם היית במצב רוח טוב לא היית עושה אותם. למה לך לעשות דברים שאחר כך תצטער עליהם מאוד? אפילו אם נדמה לך שאין לך כוח להתגבר, אתה צריך לדעת שאם השם יתברך שלח לך ניסיון, יש לך כוח לעמוד בו. אל תפסיד את חייך בגלל חולשה של רגע אחד. נכון, נדמה לך שבמצב שלך אתה לא יכול להתגבר כי יש לך איזה קושי, אז תדע שהיצר אומר ככה לכולם, לכל אחד מסיבה אחרת. יש כאלה שנדמה להם שבגלל מצבם הכלכלי הם פטורים מלעבוד את השם, אחרים חושבים ככה בגלל מצב בריאותם, וכדומה.

אך האמת היא, שכל אחד בכל מצב יכול לעבוד את השם ולהתרחק מחטאים, וכל המחשבות האלו הן עצת היצר הרע. כי אם האדם לא יכול לעבוד את השם לפי המצב שלו, אז השם יתברך היה מביא לו את כל מה שהוא צריך כדי לעבוד אותו. כמו שחז"ל תקנו לנו לומר בכל יום בברכות השחר בתפילת שחרית, "שעשה לי כל צרכי". וכן אמרו חז"ל ('עבודה זרה' ג.), ש"אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניא (בעלילה) עם בריותיו". אם השם יתברך מצווה על האדם לעבוד אותו ולהתרחק מהחטאים, בטוח שהוא גם הכין לאדם את כל הכלים והאפשרויות לעשות את המוטל עליו.

אם ידוע לך על מקום מסוים ששם יהיו לך ניסיונות, אל תלך לשם. זה חשוב תמיד, ובמיוחד בזמנים שאתה מרגיש שאין לך מספיק כוח להתמודד עם ניסיונות. קיים את מאמר החכם: 'הבורח מן הצרה הוא פיקח', אל תכניס את עצמך למצבים שאתה לא יודע איך לצאת מהם.

שאלות ותשובות על הישיבה

שאל את הרב און ליין 

תשובות בעניני חגים ומועדים

ארגון "אחינו" הינו ארגון שמטרתו הינה סיוע לנערים המפלסים את דרכם בעולמה של היהדות. הארגון הציב לעצמו כמטרה לתת לנערים אלו את הכלים והאפשרויות להיחשף לעולמה של היהדות ולמצוא את מקומם בעולם זה.

הארגון מסייע לנערים באמצעותם של מאות פעילים הפזורים בכל הארץ אשר הינם בקשר אישי ויומיומי עם הנערים המעוניינים בכך. הפעילים לומדים בצוותא עם הנערים ומסייעים להם להשתלב בעולמה המרתק של היהדות.