מה עשה הבחור בדירתו של רב נתן צבי פינקל?

הרב שלום יכנס