שימו לב לכל אחד ואחד! מה למדנו מר' נתן צבי פינקל

הרב שלום יכנס