הוא היה בשוק! הראש ישיבה מדבר עם הבן שלי???!!!

שימו לב לכל אחד ואחד! מה למדנו מר' נתן צבי פינקל

הרב שלום יכנס

פעם ר' נתן צבי פינקל, ראש ישיבת מיר היה בארה"ב ואסף כסף. הוא ישן אצל עשיר מאוד גדול.

העשיר התעורר בבוקר ורואה את הראש ישיבה בגינה מדבר עם הבן של העשיר בן 5.

הוא היה בשוק! הראש ישיבה מדבר עם הבן שלי???!!!

הראש ישיבה ראה את המבט התמוה בפניו של העשיר ואמר לו: : בוא אני אספר לך למה אני עם הבן שלך: אני ישבתי, והילד עבר לידי, חשבתי לעצמי? יציר כפיו של הקב"ה ילד טהור! דבר איתו, תתייחס אליו!

תראו איך זה שגדולים חושבים על כל אחד ואחד.

שיהיה לך יום נפלא 😊