למה החזון איש המליץ לאישה לקנות 10 מזוזות מהודרות?

הרב שלום יכנס