למה החתן הדליק את נרות השבת במקום הכלה?

הרב שלום יכנס