"אם אראה נס מהשמים, אחזור בתשובה". האם זה יועיל לעתיד? הרב אלבז בספור מיוחד

הרב שלום יכנס