מה עושים בחול המועד?

ביום הראשון של סוכות אנחנו מציינים חג ונמנעים מעשיית מלאכה, לאחר מכן מגיעים ששה ימי 'חול המועד' עד 'שמחת תורה' ^ מה מותר, מה אסור וכיצד יש לנהוג בימים אלו.

ביום הראשון של סוכות אנחנו מציינים חג ונמנעים מעשיית מלאכה, לאחר מכן מגיעים ששה ימי 'חול המועד' עד 'שמחת תורה' ^ מה מותר, מה אסור וכיצד יש לנהוג בימים אלו.

 

יעקב לוסטיג

 

חג הסוכות נפרש על פני שבעה ימים. הוא נפתח בחג הראשון, ומסתיים ביום השביעי המכונה 'הושענא רבא'. מיד לאחר מכן, ביום השמיני מגיע חג שמינית עצרת – שמחת תורה.

ששת הימים שבין שני החגים הללו, מכונים 'ימי חול המועד'. וכשמם כן הם, הם ימי חול, הם לא חג ולכן מותר לנסוע במכונית ולהדליק אור, מותר לעשות הרבה מאוד מלאכות בימים אלו, ובכל זאת, הם ימי 'מועד', יש בהם קדושה, ואסור לעשות בהם מלאכה שאינה לצורך המועד.

בשורות הבאות נתמצת בקצרה את הלכות חול המועד, כדי שנדע איך להתנהג בימים אלו:

בחול המועד התפילות הן כמו בימות החול. מתפללים תפילה רגילה של יום חול, עם מספר שינויים עיקריים: בתפילת העמידה (שמונה עשרה) מוסיפים את 'יעלה ויבוא' לפני שאומרים "ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים"; בתפילת שחרית אחרי העמידה והחזרה של שליח הציבור בקול רם, אומרים 'הלל'; בבית הכנסת אחרי אמירת ההלל אומרים 'הושענות' וקוראים בתורה ולכל יום יש סדר ה'הושענות' ואת הקריאה המיוחדת שלו; אחרי קריאת התורה מתפללים גם תפילת מוסף. בתפילת מנחה וערבית מתפללים כמו ביום חול, ורק מוסיפים את 'יעלה ויבוא' כמו בתפילת שחרית.

ראוי ללבוש בגדים חגיגיים בחול המועד, כמו בשבת ובחג, אבן אין חיוב לנהוג כך.

בחול המועד מותר לעשות מלאכות רק לצורך המועד, ורק מה שלא יכולנו לעשות לפני המועד. אם נשר כפתור מחולצה במהלך החג או חול המועד, ואנחנו צריכים את החולצה הזאת לשימוש בחול המועד, מותר לתפור את הכפתור. אבל אם הכפתור נפל עוד לפני חג הפסח ודחינו את התיקון או ששכחנו לתפור את הכפתור לפני החג, אסור לתפור את הכפתור בחול המועד, אפילו אם אנחנו צריכים את החולצה לשימוש מיידי.

כך גם אסור לכבס בגדים בין במכונת כביסה ובין ביד, אלא אם כן הם התלכלכו במהלך החג והמועד, ואין לנו בגדים אחרים כלל ללבוש במועד. יוצאים מן הכלל הם בגדי תינוקות שאותם מותר לכבס כרגיל במידת הצורך.

יש להימנע ככל האפשר מכתיבה. אפילו כשצריכים לכתוב לצורך המועד, עדיף להימנע מכך אם הדבר אפשרי, ובמקרה שאי אפשר להימנע מכתיבה יש שנהגו לכתוב ביד שמאל (או ביד ימין למי שרגיל לכתוב בשמאלו).

לגבי כתיבה במחשב או בטלפון, רבים מפוסקי ההלכה התירו את הדבר, ובלבד שלא ידפיס את הכתוב על גבי דף.

מי שהוא עובד כשכיר אצל אדם שאינו שומר תורה ומצוות, ובמידה ויסרב לעבוד בחול המועד יאבד את מקום העבודה שלו, יכול להמשיך לעבוד כרגיל, אך במידת האפשר ישתדל למצוא עבודה שתאפשר לו להימנע ממלאכה בחול המועד, או לקבל חופשה בימי חול המועד על חשבון החופש השנתי המגיע לו.

במקרה של 'דבר האבד', כלומר: יש חשש להפסד כספי גדול אם לא נעשה מלאכה בחול המועד, מותר לעשות מלאכה אפילו שלא לצורך המועד. כך למשל מותר לתקן צינור מים או ברז דולף, אם יש חשש שהפיצוץ יגרום לנזק משמעותי בגלל המים המרובים שילכו לאיבוד, או בגלל שהרטיבות שתזיק לרהיטים או לרכוש אחר.

מאידך, אסור לעשות מלאכה במקרה של מניעת רווח. כלומר: אם יש לנו הצעה לשפץ בית בחול המועד ולהרוויח עבור העבודה סכום כסף גדול במיוחד – אסור לעשות את המלאכה הזאת, למרות שבכך נמנע מאתנו רווח גדול.

אסור לאדם לעשות מלאכה שהיא במסגרת המקצוע שלו, גם במלאכה שהיא לצורך המועד, ואפילו במקרה של 'דבר האבד'. כך למשל אסור לאינסטלטור מקצועי להחליף ברז או צינור שהתפוצץ, ואת המלאכה יעשה מישהו שזה לא המקצוע שלו. אפילו מלאכה קטנה ופשוטה אסור לבעל המקצוע לעשות, ולכן חייט לא יתפור אפילו כפתור בחולצה שלו עצמו לצורך המועד, אלא יבקש ממישהו אחר שיעשה זאת עבורו.

מי שאין לו מה לאכול בחול המועד, ויש לו הצעה לעבודה מזדמנת או קבועה שהוא יקבל עליה שכר באופן מידי ויוכל לקנות אתו אוכל לצורך המועד והחג – מותר לו לעבוד בעבודה זו בחול המועד.

מותר לעשות מלאכה שהיא לצורך הרבים, ואפילו לבעל מקצוע שזה תחום העיסוק או האמנות שלו: מותר לתקן מדרכות, כבישים, לתקן צינורות מים ראשיים שמובילים מים למשפחות רבות, מותר לתקן ברז בבית כנסת שמשמש אנשים רבים וכן בכל נושא שהוא לצורך ולתועלת הרבים, ובתנאי שהמלאכה היא לצורך המועד וצורך הרבים.

מותר לפתוח עסקים שמעניקים שירות לרבים לצורך המועד, כמו חנויות מכולת, מסעדות, הפעלת פארקים עם אטרקציות לילדים וכדו', משום שזה צורך הרבים ומותר לעשות מלאכה כזאת בחול המועד, אבל אסור לקנות בחול המועד דברים שאינם לצורך המועד.

בחול המועד אסור להסתפר, להתגלח, לקצוץ ציפורניים או לצחצח את הנעליים. נשים שצריכות לטבול במקווה במהלך המועד, צריכות לעשות הכנות כרגיל, כולל קיצוץ הציפורניים במידת הצורך וכל מה שקשור להכנה לטבילה.

בכל מקרה של שאלה, כדאי לפנות לרב פוסק הלכות שיפסוק לכם ויפתור לכם את הספקות ההלכתיים.

חשוב לדעת: עשיית מלאכה בחול המועד היא אומנם לא איסור חמור כמו חילול שבת או חג, ולפי חלק מהפוסקים האיסור הוא מדברי סופרים ולא 'מדאורייתא', אבל יש לדעת את מה שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה שמי שמבזה את המועדות, ועושה מלאכה בחול המועד בצורה קבועה ובלי כל חשש מקדושת הימים האלו – מאבד חלילה את חלקו בעולם הבא.