מה הקשר בין חג הסוכות ובין יציאת מצרים?

למה בכלל אנחנו צריכים לשבת בסוכה, איך זה קשור ליציאת מצרים, ומה המשמעות של היותנו עבדים לקדוש ברוך הוא?

למה בכלל אנחנו צריכים לשבת בסוכה, איך זה קשור ליציאת מצרים, ומה המשמעות של היותנו עבדים לקדוש ברוך הוא?

 

יעקב א. לוסטיגמן

 

כולנו יודעים שבחג הסוכות יושבים בסוכה אותה בנינו מערב החג. המדקדקים במצוות מקפידים אפילו לגור בסוכה במשך שבעת ימי החג. אנחנו ישנים בסוכה, סועדים בה את כל הארוחות, ועושים בה את כל מה שעושים בבית: נחים, לומדים תורה, אומרים תהילים, קוראים עיתון או ספר, וגם יושבים עם חברים לשיחה נעימה על כוס קפה.

אבל לפעמים אנחנו יכולים להחמיץ את הסיבה העיקרית של המצווה.

התורה הקדושה מצווה אותנו "בסוכות תשבו שבעת ימים… למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים".

כלומר, עיקר המצווה של הישיבה בסוכה היא שנזכור שבני ישראל יצאו מארץ מצרים.

נחלקו חכמי התלמוד באלו סוכות ישבו בני ישראל. יש שאמרו שבני ישראל בנו סוכות וישבו בהם במדבר, כי לא היתה קורת גג לראשם, ויש שפירשו שהקב"ה בנה להם סוכות מענני כבוד, כלומר העננים כיסו אותם והגנו עליהם מפני השמש והגשם, מפני הקור והחום.

כך או כך, אנחנו צריכים לזכור שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, כדי שנהיה לו לעבדים.

ומה זה אומר להיות עבדים לקדוש ברוך הוא?

לקיים את כל מצוותיו. כשאנחנו יושבים בסוכה בגלל שהוא ציווה עלינו לעשות זאת, אנחנו בעצם מקיימים את היעוד שלמענו הוא הוציא אותנו מארץ מצרים. כשאנחנו נוטלים לולב ואתרוג – אנחנו ממלאים את הייעוד שלנו. כשאנחנו מכבדים הורים, נמנעים מלומר שקר או מדיבור לשון הרע, מסיטים את העיניים שלנו מלראות דברים לא צנועים, כל אלו הן פעולות של קבלת עול מלכות שמים ומילוי הייעוד שלנו כעם, להיות עבדים למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.

חג סוכות שמח ומלא בקדושה וטהרה.