פסיעותיהם הגסות נשמעות קרובות יותר ויותר, מרטיטות את הלב. הנה הם מגיעים, אולם עוברים הם ליד הסוכה הלוך ושוב שלוש פעמים

סיפור מפעים על סגולתה המיוחדת של מצוות הסוכה, שהצילה יהודים ממות גם כשהנאצים הארורים חלפו על ידה.

סיפור מפעים על סגולתה המיוחדת של מצוות הסוכה, שהצילה יהודים ממות גם כשהנאצים הארורים חלפו על ידה.

את הסיפור הבא מספר ניצול השואה הרב שלמה זלמן הורביץ, צאצא של הבעל שם טוב הקדוש:

"במהלך מלחמת העולם השנייה, שהיתי באחת התקופות יחד עם פרטיזנים יהודים שרובם היו שומרי מצוות ומיעוטם היו חילוניים.

"יום אחד העזתי סוף סוף לצאת ממקום מסתורי בבור תחתיות לשאוף אוויר צח בין עצי היער, היה זה בחג הסוכות. בטיולי מצאתי מקום קרחת באמצע היער, לקחתי יריעות בד שהפרטיזנים גנבו מהגרמנים והתגלגלו לידינו, והקמתי את דפנות הסוכה, אחר כך סיככתי אותה כהלכה בענפי עצים שהיו לנו לרוב.

"החילוניים שבינינו כעסו, בטענם שעל ידי הסוכה אני מכניס את כולם למצב של סכנה, אולם לא הסכמתי לוותר. עמדתי על דעתי כי אדרבה, בזכות מצוות הסוכה נזכה לשמירה מפני הגרמנים הארורים יימח שמם. ואכן, הסוכה נשארה עומדת על תילה.

לאחר מספר ימים, לפתע פתאום קול רגלי הקלגסים הארורים הגיע לאוזנינו.

כל היהודים מיהרו להימלט למקומות מסתורם, אבל אנחנו, שה'בונקר' שלנו היה מעט רחוק, וההליכה לשם באותו זמן הייתה מסוכנת מאוד, החלטנו להישאר בתוך הסוכה ולהשליך על ה' יהבנו.

"בצר לי פניתי אל ה' ואמרתי לו: 'אבא, אם רצונך שנתגלה על ידי הצוררים ונהרג, הריני מוכן ומזומן לכך.

"אולם מבקש אני שזה לא יתרחש כאן בסוכה. כמה גדול יהיה קידוש השם כשאוכל לבשר לאחיי שניצלתי ממוות בזכות מצות סוכה, ויראו הלא מאמינים וייווכחו גם הם, כי שומר מצוה לא ידע דבר רע. לא למעני ה', אמרתי, כי אם למענך עשה, שיתקדש שמך ברבים.

"אחר מכן אמרתי תהלים בדבקות, וגם הזכרתי את שמות הדורות שלפנינו עד הבעל שם טוב, כמקובל אצלנו שהוא סגולה לשמירה.

"והנה רואים אנו במו עינינו את הרשעים מתקרבים אלינו. פסיעותיהם הגסות נשמעות קרובות יותר ויותר, מרטיטות את הלב. הנה הם מגיעים, אולם עוברים הם ליד הסוכה הלוך ושוב שלוש פעמים, ואינם רואים כלום. כאילו הוכו בסנוורים. אנו מציצים דרך חרכי הסוכה ורואים אותם מסתובבים ממש לידינו, מבחינים היטב במדי הצבא שעליהם, אבל הם אינם רואים את הסוכה!

"פתאום הצביע אחד הרשעים לעבר חברו, והפנה את תשומת לבו למקום מסתור שהוא סבור שגילה באזור. ומיד הסתלקו ונעלמו מהמקום. נשמנו לרווחה בתודה לה' שהוציאנו ממוות לחיים.

"אחרי כן תמהו כל המסתתרים היכן שהינו בזמן חיפוש הקלגסים. בשומעם כי היינו בסוכה, תמהו כולם והודו בפה מלא שאירע לנו נס. אף האפיקורסים שבהם הודו כי יד ה' עשתה זאת, והתקדש שמו יתברך בקרב עמו מאוד ונתקיים בנו הכתוב 'כי יצפנני בסכה ביום רעה'".

 

(מעובד מתוך המבשר תורני גיליון חג הסוכות תשע"ה, מתוך מאמרו של הרב בנימין כהן)