תחבולות היצר!

באיזה טכסיסים ותחבולות משתמש היצר כדי לגרום לי להרהר הרהורים רעים?

שאלה:

באיזה טכסיסים ותחבולות משתמש היצר כדי לגרום לי להרהר הרהורים רעים?

 

 תשובה:

 אגלה לך את אחד מתכסיסי היצר שמובאים בספרים הקדושים, כדי שאם יקרה לך דבר כזה אתה תדע להיזהר. הרבה פעמים היצר לא יכול לפתות את האדם שיחשוב מחשבות אסורות, כי האדם לא ישמע לו. מה עושה היצר? הוא מכניס לאדם מחשבות על חבר שלו, כמה החבר לא מתנהג כמו שצריך וחושב מחשבות אסורות. ואז האדם חושב מה שחבר שלו חושב בשביל לגנות את החבר על המחשבות שלו,

אבל באמת זה רק תירוץ והאדם בעצם מרמה את עצמו. כי באמת כל המחשבות האלו הן מחשבות שהוא באמת רוצה לחשוב בעצמו, וככה הוא לא מרגיש שזו בעצם מטרת היצר להכשיל אותו בהרהורים רעים.

גם לפעמים היצר מפתה את האדם לחפש בספרים דברים על ענייני צניעות, בזמן שזה לא חלק מהלימוד של האדם, והוא לא ממש צריך את זה. גם זו עצת היצר, להכשיל את האדם במחשבות שהם ההפך ממחשבות קדושות, והיצר מתחפש ועושה את עצמו כאילו הוא מעודד את האדם לעשות מצוה ולקרוא דברי תורה, אבל בעצם הוא מטעה אותו, כי באמת הוא מכשיל אותו בהרהורים רעים רחמנא לצלן. לכן בני, תתחכם ותציל את עצמך מהמלכודת של היצר, ותילחם בו בחזרה בתחבולות.