איך אגיע לעשות רק את רצון ה'?

רציתי להבין איך אני אגיע לזה שאני לא ארצה דברים שליליים, וארצה לעשות רק את רצון השם?  בתקופת מסעי הצלב חיו בשקט ובשלווה שני אחים. והנה ביום בהיר אחד, הגיעו הפורעים הרשעים לעיירה שלהם וציוו על שניהם להתנצר מיד ואם לא – יהרגו אותם. מיד ענה להם האח הראשון שהוא מוכן למסור את נפשו עלקרא עוד...

רציתי להבין איך אני אגיע לזה שאני לא ארצה דברים שליליים, וארצה לעשות רק את רצון השם?

 בתקופת מסעי הצלב חיו בשקט ובשלווה שני אחים. והנה ביום בהיר אחד, הגיעו הפורעים הרשעים לעיירה שלהם וציוו על שניהם להתנצר מיד ואם לא – יהרגו אותם. מיד ענה להם האח הראשון שהוא מוכן למסור את נפשו על קידוש השם.

אז הם אמרו לו שאם הוא יתנצר יתנו לו הרבה כסף. אבל הוא ענה להם שמה שהם אומרים זה שטויות, כי ברור שהוא לא ימכור את נשמתו בעד כל הכסף שבעולם. וככה הוא הצליח לעמוד בניסיון בשלמות, וזכה מיד לגן עדן ולחיי נצח לעולמי עולמים. כמו שכתב הרמב"ם, שמי שמוסר את נפשו על קידוש השם, מוחלים לו על כל העוונות שלו.

לעומתו, האח השני היה חלש אופי, הוא לא עמד בפיתוי והתנצר.

ועכשיו, מה אתה אומר, מי משני האחים הוא המרוויח הגדול? פשוט וברור לכל אחד שהאח הראשון לא רק שלא הפסיד בזה שהוא מסר את נפשו על קידוש השם, אלא שהוא עשה את עסקת חייו, הוא זכה ברגע אחד לחיי העולם הבא.

עכשיו בוא ותראה דבר נפלא שכתב אחד מרבותינו הראשונים בספר 'מעלות המידות' (בפרק הראשון), "אשריהן בני אדם שמוסרין עצמן על קידוש ה', שכל מי שמוסר עצמו על קידוש ה' זוכה לו ולדורותיו עד סוף כל הדורות וזוכה לישב במחיצתן של עשרה הרוגי מלכות… וכל הפורש עצמו מעבירה מכל עבירות שבתורה… או עושה מצוה מכל המצוות כדי לקיים מצוות הבורא וחוקותיו, הרי זה כמו כן קידש את השם".

אנחנו רואים שקידוש השם זה לא רק למות על קידוש השם, אלא גם לחיות על קידוש השם, וכל התגברות של כל אחד, יש לה חשיבות גדולה כל כך! לכן תבין שברור שאתה יכול לרצות לעשות רק את רצון השם, כי באמת זה הדבר המעולה ביותר, וכל ההנאות של העולם הזה הן כולן שום דבר לעומת שעה אחת בעולם הבא.

שאלות ותשובות על הישיבה

שאל את הרב און ליין 

תשובות בעניני חגים ומועדים

ארגון "אחינו" הינו ארגון שמטרתו הינה סיוע לנערים המפלסים את דרכם בעולמה של היהדות. הארגון הציב לעצמו כמטרה לתת לנערים אלו את הכלים והאפשרויות להיחשף לעולמה של היהדות ולמצוא את מקומם בעולם זה.

הארגון מסייע לנערים באמצעותם של מאות פעילים הפזורים בכל הארץ אשר הינם בקשר אישי ויומיומי עם הנערים המעוניינים בכך. הפעילים לומדים בצוותא עם הנערים ומסייעים להם להשתלב בעולמה המרתק של היהדות.