למה היצר רודף אותי??

לפעמים קשה לי מאוד במאבקים הפנימיים שלי עם עצמי, לכן אני מחליט שכדי להיפטר מהיצר, אני אתן לעצמי לעשות משהו שהוא לא כל כך חמור. אני אתן לו לאכול משהו כדי שהוא יירגע. אבל זה לא עוזר, כי תמיד אחר כך היצר לא נרגע והוא מנסה להכשיל אותי שוב. מה כבוד הרב מציע לי לעשות?קרא עוד...

לפעמים קשה לי מאוד במאבקים הפנימיים שלי עם עצמי, לכן אני מחליט שכדי להיפטר מהיצר, אני אתן לעצמי לעשות משהו שהוא לא כל כך חמור.

אני אתן לו לאכול משהו כדי שהוא יירגע. אבל זה לא עוזר, כי תמיד אחר כך היצר לא נרגע והוא מנסה להכשיל אותי שוב. מה כבוד הרב מציע לי לעשות?

 זה נכון מאוד. כשאדם שומע ליצר שלו, היצר לא נרגע כלל וכלל. כמו שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה: "היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו עשה כך".

היצר לא יעזוב את האדם עד שהוא יצליח לקבור אותו לגמרי. הקושי הגדול הוא דווקא כשהאדם לא מתנתק לחלוטין מהיצר, והוא מחפש כל מיני דרכים לשמוע בקול היצר. וזה מפני שכל זמן שכל השאיפה והתשוקה של האדם הן רק ליהנות מהעולם הזה, אז אין לו שום הנאה מדברים רוחניים.

אבל כשאנחנו מחליטים בצורה ברורה שאנחנו לא רוצים לעבור על רצון השם בשום פנים ואופן, בין בדבר קל ובין בדבר חמור, וכל הרצון שלנו הוא רק לעשות את רצון השם, אז תהיה לנו הנאה גדולה מרוחניות ואנו נצליח להרגיש תענוג גדול מאוד.

חז"ל אמרו (סוף מסכת כלה), שמי שמתגבר ועומד בניסיון, אז הוא ראוי להקריב עולה על המזבח כמו כהן גדול, שזו הנאה רוחנית עצומה. וממשיך שם המדרש וכותב: "וכל מי שעושה את עצמו עצל מן העבירה ולא עשאה ניזון מזיו שכינה כמלאכי השרת". כלומר, שמי שנמנע מלעשות עבירה, אז הוא "אוכל" ונהנה מזיו השכינה, שזו הנאה שאי אפשר לתאר את גודלה.

שאלות ותשובות על הישיבה

שאל את הרב און ליין 

תשובות בעניני חגים ומועדים

ארגון "אחינו" הינו ארגון שמטרתו הינה סיוע לנערים המפלסים את דרכם בעולמה של היהדות. הארגון הציב לעצמו כמטרה לתת לנערים אלו את הכלים והאפשרויות להיחשף לעולמה של היהדות ולמצוא את מקומם בעולם זה.

הארגון מסייע לנערים באמצעותם של מאות פעילים הפזורים בכל הארץ אשר הינם בקשר אישי ויומיומי עם הנערים המעוניינים בכך. הפעילים לומדים בצוותא עם הנערים ומסייעים להם להשתלב בעולמה המרתק של היהדות.