הוכח מדעית: תקיעת השופר מעוררת תחושה של פחד בלב השומעים

דברי הנביא "הייתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו", באים לידי ביטוי בתוצאותיו של מחקר מדעי שבדק את הרגשות העולים במהלך שמיעת קול השופר.

דברי הנביא "הייתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו", באים לידי ביטוי בתוצאותיו של מחקר מדעי שבדק את הרגשות העולים במהלך שמיעת קול השופר.

מאת: אוהד אטינר

אילו רגשות מעוררת תקיעת השופר?

והאם יש הבדל בין תחושות הנשים לעומת הגברים, או בין החילוניים לדתיים?

במחקר חדש שנעשה על ידי פרופ' לאה פוסטיק ראש המחלקה להפרעות תקשורת, הפקולטה למדעי הבריאות אוניברסיטת אריאל, נבדקו אלו רגשות מעוררת תקיעת השופר.

במסגרת זו נבדקו ההשפעות הרגשיות השונות של שלוש סוגי תקיעות השופר המסורתיות:  תקיעה, שברים ותרועה. וכן נבדקו הבדלים ברגשות שעוררו התקיעות השונות על קבוצות שונות:

חילוניים, דתיים, נשים וגברים.

עשרות נבדקים שמעו את שלושת סוגי תקיעות השופר ודירגו עד כמה רגשות שונים, שהצגנו בפניהם מתאימים לדעתם לאותה תקיעה.

בין השמעת התקיעות הם ביצעו מטלות שונות, במשך 10 דקות וזאת על מנת לטשטש את הרושם הרגשי שיצרה כל תקיעה.

הממצאים הם שיש הבדל בין הרגשות שמעוררות התקיעות השונות.

ויש גם משותף לכל התקיעות, אנשים דיווחו שהן מעוררות תחושה של ערנות.

תקיעה (צליל ארוך): מעוררת התרגשות, פחד, חרדה, כבדות בלב, ציפייה ויראה

שברים (בעלת שלושה צלילים מקוטעים): מעוררת פחד, חרדה וכבדות בלב

תרועה (סדרת צלילים קצרים): מעוררת התרגשות, התלהבות, חוסר מנוחה, ציפייה, שמחה והתפעמות.

נמצא הבדל בדיווח בין נשים וגברים בעיקר ביחס לתגובה לתקיעה: שני המינים תיארו רגש של פחד, אך נשים תיארו גם התרגשות, חרדה וכבדות בלב ואילו גברים תיארו רגשות של ערנות, תקווה ויראה.

נמצאו גם מעט הבדלים בין חילונים לדתיים: שתי הקבוצות תיארו רגשות של פחד וחרדה, אך חילוניים הוסיפו רגשות של צפייה וערנות לעומת דתיים שהוסיפו רגשות של כבדות בלב ויראה.