"מדוע אתה מפזר את כספך בלי אחריות?"

"מדוע אתה מפזר את כספך בלי אחריות?", שאל אותו, "חג הפסח מתקרב ובוודאי תזדקק לסכומי כסף גדולים מאוד לצורך מימון הוצאות החג. במקום זאת מיהרת לחלק את הכסף לאנשים אחרים?…"

נגיעות של הוד מדמותו המופלאה של הצדיק מאופקים רבי שמשון פינקוס זכר צדיק לברכה.

מאת: יעקב לוסטיגמן

הצדיק רבי שמשון פינקוס כיהן כרבה של הקהילה החרדית באופקים. נוהג היה לנסוע ברחבי העולם, כדי למסור שיעורי תורה, ולקרב יהודים לאביהם שבשמים. כך למשל היה מרבה לבקר בדרום אפריקה ובמדינות שונות בדרום אמריקה, בהן היו קהילות של יהודים רחוקים משמירת תורה ומצוות, שנהגו לפקוד את בית הכנסת רק ביום הכיפורים ולפעמים גם בתפילות השבת.

רבי שמשון קירב אלפי יהודים לחיי תורה ומצוות, וראה בכך שליחות חשובה מאין כמוה. הוא היה מרבה לנסוע להרצאות וסמינרים של 'ערכים' וארגונים אחרים, והיה נושא את דרשותיו מלאות הרגש.

חלק משמעותי מפעילותו היה דווקא קרב יהודים שומרי תורה ומצוות, הנמנים על הקהילות החרדיות.

במקרים רבים, אנשים שמתרגלים לחיי תורה ומצוות מגיל צעיר, אינם מכניסים רגש במעשיהם. הם שומרים שבת כי כך חונכו לעשות, ומניחים תפילין מאותה הסיבה.

רבי שמשון היה מחדיר בהם רגש עמוק לקיום המצוות. הוא היה מתאר להם את השמחה הגדולה שיש לבורא עולם כשיהודי מקיים מצווה, את גודל מעלתה של השבת הקדושה וכמה חשוב לכבד אותה בלימוד תורה, במאכל ובמשתה.

לפעילות זו היה מקדיש את חייו, וכך גם הדריך את בני קהילתו באופקים.

מכריו של רבי שמשון ידעו שיש בו פן נוסף, שלא היה ידוע לרבים: הוא היה מפזר את כל כספו לצדקה.

פעם מכר את דירתו וקנה במקומה דירה אחרת, במחיר שהיה מעט זול יותר. נותרו בכיסו כמה אלפי דולרים, ובתוך כשבוע כבר הספיק לפזר את כל הכסף לצדקה.

אחד ממכריו כעס על רבי שמשון: "מדוע אתה מפזר את כספך בלי אחריות?", שאל אותו, "הרי גם לך יש משפחה עם ילדים. יכולת להשקיע את הכסף בשיפוץ של הדירה החדשה, או בקניית מעט משחקים לילדים. חג הפסח מתקרב ובוודאי תזדקק לסכומי כסף גדולים מאוד לצורך מימון הוצאות החג. במקום זאת מיהרת לחלק את הכסף לאנשים אחרים?…".

השיב לו רבי שמשון בפשטות: "אני מכהן כרב קהילה. כשאנשים נקלעים למצוקה הם באים אלי כדי להשיח את לבם וגם כדי לבקש עזרה.

"האמן לי שאם אתה היית שומע כל כך הרבה צרות וקשיים כמו שאני שמעתי רק בשבוע האחרון, גם אתה היית מפזר את כל כספך לצדקה ומסייע לפונים אליך".