האם המצוות שלי שוות?

קשה לי לשמוח במצוות שאני עושה, כי אני יודע איך באמת נראות כל המצוות שלי. את כולן אני עושה בלי חשק ובלי שום כוונה, ואם לפעמים אני כבר כן עושה מצוה בכוונה, גם אז אני עושה את המצוה כי זה מתאים לי ונוח לי. אז מה הן שוות בכלל? במקום לענות לך ישר, אתחיל בסיפורקרא עוד...

קשה לי לשמוח במצוות שאני עושה, כי אני יודע איך באמת נראות כל המצוות שלי. את כולן אני עושה בלי חשק ובלי שום כוונה, ואם לפעמים אני כבר כן עושה מצוה בכוונה, גם אז אני עושה את המצוה כי זה מתאים לי ונוח לי. אז מה הן שוות בכלל?

במקום לענות לך ישר, אתחיל בסיפור מהגמרא (מובא בגמרא נדה סא. ומדרש רבה בראשית פרשה מד, ח), כדי שתראה ותבין את החשיבות של כל מצוה לא משנה באיזו צורה עושים אותה.

בימי אברהם אבינו חי עוג מלך הבשן שהיה רשע מרושע. הוא ניסה לגרום לזה שאברהם ימות והוא, עוג, יתחתן עם שרה אימנו, אשתו של אברהם. מה הוא עשה? כשהוא שמע שלוט, האחיין של אברהם, נפל בשבי של ארבעת המלכים, הלך עוג מהר לאברהם לספר לו על זה,

 כדי שאברהם ילך להילחם עם המלכים שלקחו את לוט בשבי, ואז אברהם ייהרג במלחמה, וככה עוג יוכל להתחתן עם שרה. זו היתה הכוונה הנפשעת של עוג. על המחשבה המרושעת הזאת הוא קיבל עונש, ובאמת בסוף משה רבינו הרג אותו. אבל כתוב במדרש, שאפילו שעוג מלך הבשן לא התכוון בכלל לעשות מצוה, הוא עדיין בפועל עשה מצוה, כי הוא רץ לספר לאברהם שלוט נפל בשבי, ובזכות המצוה הזאת עוג האריך ימים וחי יותר משמונה מאות שנה!! ואפילו משה רבינו פחד ממנו, כי הוא פחד שאולי בזכות המצוה הזאת הוא לא יצליח להרוג את עוג.

הנה אתה רואה כמה גדולה המצוה, לא משנה איך עושים אותה. במיוחד שאתה רחוק מאוד מאוד מהדוגמה של עוג הרשע, כי כשאתה עושה מצוה אתה כן מתכוון לעשות מצוה, אלא שלפעמים יש לך גם שיקולים נוספים למה אתה עושה את המצוה הזאת. אבל המצווה עדיין יקרה מאוד.

חוץ מזה שאתה פשוט יכול לשמוח במה שזכית להיות יהודי. כמו שאנחנו אומרים כל יום "עלינו לשבח לאדון הכל שלא עשנו כגויי הארצות", שבזה אתה לא יכול לומר שיש לך מחשבות אחרות, כי אתה פשוט משבח את המעשים של השם יתברך בעצמו.

שאלות ותשובות על הישיבה

שאל את הרב און ליין 

תשובות בעניני חגים ומועדים

ארגון "אחינו" הינו ארגון שמטרתו הינה סיוע לנערים המפלסים את דרכם בעולמה של היהדות. הארגון הציב לעצמו כמטרה לתת לנערים אלו את הכלים והאפשרויות להיחשף לעולמה של היהדות ולמצוא את מקומם בעולם זה.

הארגון מסייע לנערים באמצעותם של מאות פעילים הפזורים בכל הארץ אשר הינם בקשר אישי ויומיומי עם הנערים המעוניינים בכך. הפעילים לומדים בצוותא עם הנערים ומסייעים להם להשתלב בעולמה המרתק של היהדות.