איך עושים רצון?

אם אין לי רצון לעשות את מה שהשם רוצה, מה אני אעשה כדי שיהיה לי רצון? זה תלוי במה שהאדם מוציא בפה שלו, כי על ידי זה שהאדם אומר את מה שהוא רוצה לעשות, אז הוא גורם שככה יקרה בפועל. כמו שכתוב בספר 'ליקוטי עצות' (רצון), "עיקר התהוות הנפש הוא על ידי ההשתוקקות והכיסופים והרצונותקרא עוד...

אם אין לי רצון לעשות את מה שהשם רוצה, מה אני אעשה כדי שיהיה לי רצון?

זה תלוי במה שהאדם מוציא בפה שלו, כי על ידי זה שהאדם אומר את מה שהוא רוצה לעשות, אז הוא גורם שככה יקרה בפועל. כמו שכתוב בספר 'ליקוטי עצות' (רצון), "עיקר התהוות הנפש הוא על ידי ההשתוקקות והכיסופים והרצונות הטובים של איש הישראלי אחר השם יתברך, כל אחד לפי מדרגתו שהוא נכסף ומשתוקק ומתגעגע להגיע אל מדרגה למעלה ממנה, על ידי הכיסופים אלו נעשה נפש קדושה. אך כדי שתצא נפשו מכוח אל הפועל, צריך לדבר בפה הכיסופים וההשתוקקות שלו ועל ידי זה פועל שיהיה נעשה בקשתו, ויזכה להגיע למה שהוא נכסף.

וזהו מעלת השיחה בינו לבין קונו, שצריכים לשיח ולדבר בינו לבין קונו בכל יום, ולדבר בפה מלא הרצונות והכיסופים שלו הטובים, דהיינו מה שחסר לו בעבודת ה', שהוא רוצה ומשתוקק שימלא לו השם יתברך. ומבקש ומתפלל ומתחנן לפני השם יתברך על זה שירחם עליו למלאות רצונות וכיסופים שלו הטובים, ועל ידי זה יזכה להוציא מכוח אל הפועל, לפעול מה שצריך.

וכלל הדבר, שמאוד יקר הכיסופים וההשתוקקות לדבר שבקדושה, כי על ידם נתהווה נפש, ונגמר על ידי הדיבור, כנזכר לעיל. וזאת הנפש תוכל להתגלגל לתוך רשע ולהחזירו בתשובה. וכן להיפך, כמה רעות גורמים הכיסופים לדבר שאינו טוב, חס ושלום, כי הנפש שנתהווה על ידי כיסופים רעים, מתגלגל לפעמים לתוך הצדיק ותוכל להחטיאו, חס ושלום". לכן תדע ותבין שאפילו אם חלילה אתה מרגיש שיש לך איזה רצון שלילי, אתה צריך להיזהר שלא לומר בפה שלך שאתה רוצה את הדבר הרע ההוא, כי הדיבור גורם שהרצון יצא מהכוח אל הפועל, כי אתה צריך לדעת שלדיבור יש כוח גדול מאוד.

וכדי שתבין כמה כוח יש לדיבור, אביא לך מעשה שהיה עם יהוא המלך. יהוא בן נמשי היה שר הצבא של המלך יהורם בן אחאב הרשע. יום אחד, כשישב בחברת שאר שרי הצבא, הגיע יונה הנביא וביקש לדבר עם יהוא רק שניהם לבד. כשנכנסו שניהם לחדר, אמר יונה הנביא ליהוא שהשם שלח אותו למשוח אותו למלך על ישראל. התפקיד הראשון של יהוא היה להרוג את בית אחאב, מפני שאחאב חטא בעבודה זרה וגם החטיא את ישראל. אחאב התחתן עם איזבל המרשעת בת מלך צידון, והיא הביאה איתה את העבודה הזרה של הצידונים שנקראה בשם בעל. אחאב הלך ובנה מזבח לבעל, וככה החטיא את כל ישראל שיעבדו לבעל. ואיזבל גם הרגה את נביאי השם. לכן השם ציווה שיהרגו את כל בית אחאב, ובאמת ככה יהוא עשה. הוא מיד הלך למקום שהיה שם יהורם הרשע, הבן של אחאב, והרג אותו.

אחרי שיהוא הרג את יהורם המלך, הוא רצה להרוג גם את כוהני הבעל, אבל הוא ידע שעכשיו, אחרי שכולם יודעים שהוא הרג את בית אחאב כי הם עבדו עבודה זרה, אז כל נביאי הבעל יתחבאו והוא לא יוכל להרוג אותם. לכן הוא עשה תחבולה: הוא ציווה להכריז שהוא הרג את יהורם כי יהורם לא עבד מספיק את הבעל, אבל הוא, יהוא, יעבוד הרבה את הבעל, לכן הוא מזמין את כל כוהני ונביאי הבעל וכל מי שעובדים את הבעל, לסעודה גדולה לכבוד הבעל. והוא הזהיר שמי שהוא מעובדי הבעל שלא יבוא לסעודה, ימות. ובאמת התחבולה הצליחה.

כל עובדי הבעל באו לסעודה, שם יהוא המלך ציווה להלביש את כל כוהני הבעל בבגדים מיוחדים. עובדי הבעל חשבו שהבגדים החדשים הם לכבודם, אבל הסיבה האמתית לבגדים האלה הייתה כדי שיהיה אפשר לזהות אותם בקלות וכדי שלא יוכלו לברוח. ואז, כשכל כוהני הבעל התאספו לעבוד עבודה זרה, ציווה יהוא להרוג את כולם, ואחר כך גם ציווה לשבור את כל בית העבודה זרה ולשרוף את העבודה זרה.

השם שלח נביא שיאמר ליהוא (מלכים ב' פרק י' פסוק ל'), "יען אשר הטיבות לעשות הישר בעיני ככל אשר בלבבי עשית לבית אחאב, בני ריבעים ישבו לך על כיסא ישראל". כלומר שהשם הבטיח ליהוא שבזכות שהוא השמיד את בית אחאב ואת העבודה זרה, הוא יזכה שהמלכות לא תיפסק מזרעו עד ארבעה דורות. אבל בוא ותראה דבר נורא, כי הפסוק ממשיך ואומר: "ויהוא לא שמר ללכת בתורת ה' אלוקי ישראל בכל לבבו, לא סר מעל חטאות ירבעם אשר החטיא את ישראל". כלומר בסוף גם יהוא חטא.

ועכשיו תעצור ותתפלא, איך קרה הדבר הזה? אדם שהיה צדיק כל כך, עד שהקדוש ברוך הוא בעצמו שלח לומר לו: "הטיבות לעשות הישר בעיני", ובסוף הוא עצמו חטא? ובאמת הגמרא (סנהדרין ק"ב.) שואלת את השאלה הזאת, והאמורא אביי מסביר שכל הסיבה שיהוא נכשל בעבודה זרה היא, מפני שהוא אמר בהתחלה בפה שלו שהוא יעבוד עבודה זרה, ואפילו שזה היה חלק מהתחבולה, בכל זאת זה באמת קרה במציאות. וזה ממש מוזר, כי יהוא לא התכוון בכלל לעבוד עבודה זרה, כל הכוונה שלו במה שהוא אמר שהוא יעבוד עבודה זרה היא הייתה רק לטובה, כדי להרוג את עובדי הבעל, ובכל זאת תראה מה קרה לו. רואים שלדיבור יש כוח גדול מאוד.

לכן תבין כמה חשוב לשמור את הדיבור. לכן תיזהר מאוד לא להוציא מהפה שלך, חלילה, שיש לך רצון לעבור עבירה, אלא תמיד תאמר בפה שלך שאתה רוצה רק לעשות את רצון השם, ולשמור את המצוות שלו כל הימים.

שאלות ותשובות על הישיבה

שאל את הרב און ליין 

תשובות בעניני חגים ומועדים

ארגון "אחינו" הינו ארגון שמטרתו הינה סיוע לנערים המפלסים את דרכם בעולמה של היהדות. הארגון הציב לעצמו כמטרה לתת לנערים אלו את הכלים והאפשרויות להיחשף לעולמה של היהדות ולמצוא את מקומם בעולם זה.

הארגון מסייע לנערים באמצעותם של מאות פעילים הפזורים בכל הארץ אשר הינם בקשר אישי ויומיומי עם הנערים המעוניינים בכך. הפעילים לומדים בצוותא עם הנערים ומסייעים להם להשתלב בעולמה המרתק של היהדות.