כאשר אני עושה תשובה על העבירה וחושב עליה – איך לא אתייאש?

      למדתי, שאם אני עושה עבירה, אז כדי לא להתייאש אני צריך להתעלם ממה שעשיתי כאילו לא קרה כלום. אבל, כאשר אני עושה תשובה על העבירה וחושב עליה – איך לא אתייאש?       תשובה: נכון, אתה צריך לחזור בתשובה, אבל כשאתה מתייאש וממשיך להיכשל, זה לא נקרא תשובה. ובזה אתה מוסיףקרא עוד...

 

   

למדתי, שאם אני עושה עבירה, אז כדי לא להתייאש אני צריך להתעלם ממה שעשיתי כאילו לא קרה כלום. אבל, כאשר אני עושה תשובה על העבירה וחושב עליה – איך לא אתייאש?

 

   

תשובה:
נכון, אתה צריך לחזור בתשובה, אבל כשאתה מתייאש וממשיך להיכשל, זה לא נקרא תשובה. ובזה אתה מוסיף חטא על פשע. אתה צריך לדאוג שהתשובה תגרום לך לעלות, ולא לרדת, חלילה. לכן, הדרך הנכונה היא שמתי שאתה נכשל אל תחשוב על מה שקרה, אל תתייחס לעבר, רק תסתכל על העתיד.

ואפילו שבאמת אתה צריך לחזור בתשובה, תעשה את זה יותר מאוחר, למשל כשאתה הולך לישון תאמר בפה שלך שאתה מתחרט על הדבר שעשית (תאמר את הדבר). תקבל על עצמך שמעכשיו לא תעבור על רצון השם יתברך. ותתפלל להשם שמעכשיו תצליח לעשות את רצונו, וזה נקרא תשובה אמתית.

חשוב לדעת, שאין מצב בעולם שממנו אי אפשר לחזור בתשובה. מנשה מלך ישראל נכשל בחטאים גדולים ונוראים. בכל יום הוא היה הורג אלף בני אדם! (סנהדרין ק"ג:), הוא ציווה שהם יסחבו פסל כבד מאוד וכל יום היו מתים אלף בני אדם מהכובד של הפסל הזה. והוא גם הרג את ישעיה הנביא שהיה סבא שלו, והוא אפילו לקח עבודה זרה והכניס לתוך בית המקדש. למרות זאת אומרת הגמרא (סנהדרין ק"ג:), "רבי יהודה אומר: 'מנשה יש לו חלק לעולם הבא… בגלל שעשה תשובה'",

ואפילו למי שאומר בגמרא שלמנשה אין חלק לעולם הבא, אז אומרת הגמרא שהכוונה היא שמנשה לא חזר בתשובה ולכן אין לי חלק, אבל ברור שאם היה חוזר בתשובה אז התשובה שלו הייתה מתקבלת בשמיים. הגמרא ממשיכה ואומרת: "אמר רבי יוחנן: 'כל האומר – 'מנשה אין לו חלק לעולם הבא' מרפה ידיהן של בעלי תשובה'". כלומר הוא גורם לבעלי תשובה להתייאש.

ובזוהר כתוב (בראשית דף ל"ט:), שמנשה חזר בתשובה וזכה להיות בהיכל בעלי התשובה בשמיים, שהוא כמעט ההיכל הגבוה ביותר, ואפילו צדיקים גמורים אין להם רשות להיכנס להיכל הזה.

שאלות ותשובות על הישיבה

שאל את הרב און ליין 

תשובות בעניני חגים ומועדים

ארגון "אחינו" הינו ארגון שמטרתו הינה סיוע לנערים המפלסים את דרכם בעולמה של היהדות. הארגון הציב לעצמו כמטרה לתת לנערים אלו את הכלים והאפשרויות להיחשף לעולמה של היהדות ולמצוא את מקומם בעולם זה.

הארגון מסייע לנערים באמצעותם של מאות פעילים הפזורים בכל הארץ אשר הינם בקשר אישי ויומיומי עם הנערים המעוניינים בכך. הפעילים לומדים בצוותא עם הנערים ומסייעים להם להשתלב בעולמה המרתק של היהדות.