קשה לי עם זה שכל יום אני עושה אותו הדבר

קשה לי עם זה שכל יום אני עושה אותו הדבר. כי קשה לי להעריך את הדברים שאני עושה בכל יום, כמו תפילה שהתפללתי היום, כשאני יודע שאתמול התפללתי את אותה התפילה בדיוק וגם מחר אני אתפלל אותה. ההרגשה הזאת שלך מגיעה מזה שיש משהו בסיסי שאתה לא יודע. בכל יום התפילה שלך ושאר המצוות שלך,קרא עוד...

קשה לי עם זה שכל יום אני עושה אותו הדבר. כי קשה לי להעריך את הדברים שאני עושה בכל יום, כמו תפילה שהתפללתי היום, כשאני יודע שאתמול התפללתי את אותה התפילה בדיוק וגם מחר אני אתפלל אותה.

ההרגשה הזאת שלך מגיעה מזה שיש משהו בסיסי שאתה לא יודע. בכל יום התפילה שלך ושאר המצוות שלך, עושות "תיקונים" רוחניים חדשים שלא נעשו אתמול ושלא ייעשו מחר, כמו שכתוב ב'ספר הגלגולים'. ככה אתה יכול להרגיש התחדשות בכל יום,

כי התיקונים של כל יום הם מיוחדים לאותו יום בלבד. לכן אנחנו צריכים להיזהר ולעשות מאמץ לקיים את המצוות כל יום ויום כמו שצריך, כי לא נוכל ביום אחר להשלים את החיסרון.

נניח שהיית מצליח לגרום לאדם שלא הניח תפילין שיתחיל להניח תפילין. כמה היית שמח על זה שמעכשיו כל יום יש לך חלק בהנחת תפילין של האיש ההוא? אז אם מצות הנחת תפילין כל כך חשובה לך, למה לא תשמח גם על הזכות שלך שאתה זוכה בכל יום ויום להניח תפילין? עכשיו תחשוב על מצות ציצית, שבכל רגע ורגע שאתה לובש ציצית אתה מקיים מצוות עשה מהתורה. לא תשמח? לפני שרבי אליהו מווילנא, שנקרא הגאון מוילנא, נפטר מהעולם הזה,

הוא אחז בכנפות הציצית שלו, בכה ואמר שבעולם הזה אפשר בכמה פרוטות לקנות חיי נצח. איך? קונים ציצית בכמה פרוטות ובכל רגע שלובשים אותה מקיימים מצוה. הוא בכה על זה שהוא עוזב את העולם שבו אפשר להרוויח בקלות אוצרות רוחניים כל כך גדולים.

מכאן אנחנו יכולים ללמוד כמה אנחנו צריכים להעריך את המצוות הפשוטות, היומיומיות, שאנחנו מצליחים לעשות.

שאלות ותשובות על הישיבה

שאל את הרב און ליין 

תשובות בעניני חגים ומועדים

ארגון "אחינו" הינו ארגון שמטרתו הינה סיוע לנערים המפלסים את דרכם בעולמה של היהדות. הארגון הציב לעצמו כמטרה לתת לנערים אלו את הכלים והאפשרויות להיחשף לעולמה של היהדות ולמצוא את מקומם בעולם זה.

הארגון מסייע לנערים באמצעותם של מאות פעילים הפזורים בכל הארץ אשר הינם בקשר אישי ויומיומי עם הנערים המעוניינים בכך. הפעילים לומדים בצוותא עם הנערים ומסייעים להם להשתלב בעולמה המרתק של היהדות.