אני רוצה לעשות טוב אבל לא מגיע לזה…

הרבה פעמים יש ימים שלמים שאני לא מצליח להגיע לדברים הטובים שאני רוצה לעשות, מכל מיני סיבות. יום אחד אני עייף, פעם אחרת חם לי מאוד, לפעמים סתם אין לי מצב רוח, ולפעמים אני מוטרד באיזה עניין שאני צריך לסדר, ככה שבכל יום יש לי הפרעה אחרת. תשובה: בעיה מוכרת וידועה, שנדמה להרבה אנשים שביוםקרא עוד...

הרבה פעמים יש ימים שלמים שאני לא מצליח להגיע לדברים הטובים שאני רוצה לעשות, מכל מיני סיבות. יום אחד אני עייף, פעם אחרת חם לי מאוד, לפעמים סתם אין לי מצב רוח, ולפעמים אני מוטרד באיזה עניין שאני צריך לסדר, ככה שבכל יום יש לי הפרעה אחרת.

תשובה:
בעיה מוכרת וידועה, שנדמה להרבה אנשים שביום שהם נמצאים בו הם לא מסוגלים לעשות את מה שהם רוצים, בגלל כל מיני קשיים שיש להם באותו יום, והיום הזה כבר לא שווה כלום, ולכן הם לא מתאמצים לעשות אפילו את מה שהם כן יכולים לעשות באותו יום. והם חושבים שמחר הם יתחילו וינסו להשתפר.

הבעיה היא שמחר יש כמובן את הקשיים של מחר. ככה הם עוברים ימים ושנים בלי שהם מצליחים להשתפר ולהתקדם כמו שהם רוצים. הדרך לצאת מהמערבולת הזאת היא בזה שנדע ונבין שבכל יום יש משהו טוב רוחני, שמיוחד לאותו יום. אלא שיש קשיים מסוימים בכל יום, כדי שלא כל אחד יוכל לזכות בטוב הזה, רק מי שמגיע לו. ולכן כשאדם רוצה ללמוד תורה יש לו כל מיני קשיים.

ובספרים (ליקוטי מוהר"ן פב) כתוב, "וכשאדם רוצה וחושק עד מאוד ופותחים לו, אזי כל יום ויום אצלו גדול עד מאוד, כי רואה ומשיג הטוב הגנוז, היינו רזין דאורייתא השייך לאותו יום".

גם אם נדמה לך שאתה לא יכול לעשות באותו יום את כל הדברים הטובים שאתה רוצה לעשות, בטוח שיש הרבה דברים שאתה כן יכול לעשות בכל יום. העיקר שתבין ידידי, שאין כזה מושג של יום שלא שווה כלום, כי כל יום אתה יכול להרוויח אוצרות רוחניים שקיימים לנצח, לפי הדרגה שלך והמצב שלך.

כמו שכתוב בספרים: "אם אתה רחוק מאוד מאוד ממנו יתברך, ונדמה לך שאתה פוגם בכל שעה ממש נגדו יתברך. עם כל זה תדע שאיש כזה שהוא מגושם כל כך, כל תנועה ותנועה שהוא מנתק עצמו מגשמיותו ופונה להשם יתברך היא גדולה ויקרה מאוד מאוד. ואפילו נקודה קטנה מאוד שהוא נעתק מגשמיותו אליו יתברך, הוא רץ בזה כמה וכמה אלפים פרסאות בעולמות עליונים" (ליקוטי מוהר"ן תנינא מח).

גם אם אתה לא יכול או אין לך כוח ללמוד או להתפלל כמו שאתה רוצה, בכל זאת בטוח שיש דברים קלים שאתה יכול ללמוד, או מצוות שאתה יכול לקיים, וכדומה. תהיה חכם ואל תאבד את הימים שלך בגלל המחשבה הזאת, כאילו היום שאתה נמצא בו לא שווה כלום. כי זה לא אמת וזה רק עצת היצר הרע, שמנסה להחליש את האדם שלא ינצל את הימים שלו כמו שצריך. תדע שעל כל יום ויום מהחיים, האדם יצטרך לתת דין וחשבון לפני בורא העולם, ומה שהאדם לא יכול לעשות לא יבואו אליו בטענות, אבל יש דרישה מכל אחד שיעשה בכל יום את מה שהוא יכול לעשות, כי בכל יום ויום יש טוב רוחני שאפשר לקבל.

אתה גם צריך לזכור שזה שיש לך ניסיונות וקשיים מדי פעם, זה לא אומר שיש לך ירידה בעבודת השם, כי כתוב בספרים שלפני שיש לאדם עלייה בעבודת השם, מנסים אותו מחדש בכל מיני ניסיונות, וכשהוא מצליח לעמוד בהם, הוא עולה לדרגה גבוהה יותר בעבודת השם.