האם זה נכון שמי שלא שומר תורה ומצוות גורם לצרות לעם ישראל?

האם זה נכון  שמי  שלא שומר תורה ומצוות גורם לצרות לעם ישראל? האמת תדע ותבין, שכל הצרות שאנחנו סובלים משכנינו הערבים, הן רק בגלל החטאים שלנו, כמו שאנחנו אומרים במוסף "ומפני חטאינו גלינו מארצנו". וכמו שכתוב: "אם בחוקותי תלכו", ופירש רש"י: "שתהיו עמלים בתורה" ואז כתוב: "ונתתי שלום בארץ ורדפתם את אויביכם ונפלו לפניכם לחרב",קרא עוד...

האם זה נכון  שמי  שלא שומר תורה ומצוות גורם לצרות לעם ישראל?

האמת תדע ותבין, שכל הצרות שאנחנו סובלים משכנינו הערבים, הן רק בגלל החטאים שלנו, כמו שאנחנו אומרים במוסף "ומפני חטאינו גלינו מארצנו". וכמו שכתוב: "אם בחוקותי תלכו", ופירש רש"י: "שתהיו עמלים בתורה" ואז כתוב: "ונתתי שלום בארץ ורדפתם את אויביכם ונפלו לפניכם לחרב", שאנחנו נרדוף את האויבים שלנו. ואם חלילה לא מקיימים את התורה, כתוב שם "וניגפתם לפני אויביכם ורדו בכם שונאיכם" וגו', שהאויבים שלנו ירדפו אותנו, השם יצילנו.

לכן ברור שהשמירה העיקרית על עם ישראל היא על ידי מי ששומרים את התורה והמצוות, אבל אלה שלא שומרים את התורה והמצוות הם מחריבי העיר, כי כל הצרות הן בגללם, וכאשר השם יתברך רוצה, הוא גורם לכל הגויים לפחד מאיתנו. קח לדוגמה את מלחמת ששת הימים שהיה בה ניצחון גדול. האמת שלפני המלחמה כולם בצבא היו בטוחים שהולכת להיות מפלה גדולה מאוד. הרמטכ"ל דאז ביקש מהרבנות הראשית שתכין גנים גדולים שיוכלו להכיל עשרת אלף איש, כדי לקבור את ההרוגים. ושר הביטחון דאז דיבר על חורבן. והנה השם יתברך עזר ובניסים נפלאים ניצלנו מכל השונאים שלנו.

גם במלחמת יום הכיפורים, שאלו את המצרים למה הם לא המשיכו לכבוש את תל אביב, אז הם אמרו שהם פחדו מתכסיס ישראלי ולכן הם נעצרו, עד שבאו הישראלים והדפו אותם. לכן תבין, ש"ברצות ה' דרכי איש גם אויביו ישלים איתו", כשהשם אוהב את הדרך של האיש (הצדיק), אז גם האויבים שלו יעשו איתו שלום. ותדע שבזכות הלימוד שלך לא רק מנצחים במלחמה, אלא כל העולם מוגן מכל מיני צער וייסורים. כמו שכתב התנא דבי אליהו (בפרק י"ח), "כיון שלומד את התורה הרי זה מביא טובה לעולם". וכן מובא שם: "כל זמן שישראל עוסקים בתורה ועושים רצון אביהם שבשמים הקדוש ברוך הוא נפנה עליהם לברכה".

ובכן ידידי החשוב, תראה כמה כוח יש לתורה של כל אחד ואחד. ותדע להחשיב את הגודל של הזכייה שלך לשבת בבית השם וללמוד תורה. וזה חוץ ממה שבטח ידוע לך, שבכל מילה ומילה שאתה לומד יש לך מצוה בפני עצמה ששקולה (שווה) כנגד כל התרי"ג מצוות, ככה שבדף אחד יש לך מאות מצוות, כמו שכתב ה'חפץ חיים'. והט"ז ('טורי זהב') כותב, שמי שזוכה ללמוד תורה, וחבר שלו בזמן הזה עוסק בהצלת נפשות, אז זה שלמד תורה זכה הרבה יותר, כי תלמוד תורה גדול יותר מהצלת נפשות. וגם ידוע, שעל ידי לימוד התורה אתה מתעלה ומתקדש מאוד, כי לתורה יש כוח עצום לטהר ולקדש את האדם מכל הטומאות שלו, ואז האדם זוכה להידבק ולהתחבר להשם.

שאלות ותשובות על הישיבה

שאל את הרב און ליין 

תשובות בעניני חגים ומועדים

ארגון "אחינו" הינו ארגון שמטרתו הינה סיוע לנערים המפלסים את דרכם בעולמה של היהדות. הארגון הציב לעצמו כמטרה לתת לנערים אלו את הכלים והאפשרויות להיחשף לעולמה של היהדות ולמצוא את מקומם בעולם זה.

הארגון מסייע לנערים באמצעותם של מאות פעילים הפזורים בכל הארץ אשר הינם בקשר אישי ויומיומי עם הנערים המעוניינים בכך. הפעילים לומדים בצוותא עם הנערים ומסייעים להם להשתלב בעולמה המרתק של היהדות.