שותף שחלה

זאב ואחיו ניהלו יחדיו את העסק המשותף של אביהם ז"ל, והיו מתחלקים ברווחים. ההסכם ביניהם היה, שאם לאחד האחים יש הוצאות רפואיות גדולות ובלתי צפויות, ישלמו זאת מקופת העסק. באחד הימים נסע זאב לטיול במצוקי דרגות שבאיזור ים המלח. באותו יום היתה הטמפרטורה גבוהה מאוד בחוץ, והחזאי הזהיר לא להסתובב בשמש יותר מכדי הצורך, ובודאיקרא עוד...

זאב ואחיו ניהלו יחדיו את העסק המשותף של אביהם ז"ל, והיו מתחלקים ברווחים.

ההסכם ביניהם היה, שאם לאחד האחים יש הוצאות רפואיות גדולות ובלתי צפויות, ישלמו זאת מקופת העסק.

באחד הימים נסע זאב לטיול במצוקי דרגות שבאיזור ים המלח. באותו יום היתה הטמפרטורה גבוהה מאוד בחוץ, והחזאי הזהיר לא להסתובב בשמש יותר מכדי הצורך, ובודאי שלא לצאת לטיול רגלי.

זאב לא התייחס להזהרת החזאי, ונסע לטיול ללא כמות מספיקה של מים. כבר לאחר שלש שעות מתחילת הטיול לקה זאב בהתיבשות חמורה, ונזקק לפינוי במסוק ולאשפוז ממושך.

כאשר הבריא, ביקש זאב מהאחים שישלמו לו את הוצאות אשפוזו מקופת העסק המשותף, אך האחים סרבו לתת לו, בטענה כי רק הוא אשם במחלתו בכך שנהג בחוסר זהירות ויצא לטיול ביום חם שכזה.

מה דעתכם, האם הם צודקים?

 

 

 

מתני'- משנה:

אחין השותפין- שמנהלים ביחד את העסק המשותף שהוריש להם אביהם, וכולם עובדים בו יחד ומשתמשים ברווח להוצאותיהם השוטפות, שנפל אחד מהן לאומנות- שקיבל אחד מהם פרוייקט גדול להרויח בו כסף, נפל לאמצע- הרווח שייך לכולם, והסיבה לכך מבוארת בגמרא. אך אם חלה אחד מהאחים ונתרפא-  ונאלץ לשלם הוצאות רפואיות– נתרפא משל עצמו- משלם אותם בעצמו ולא מהכסף המשותף.

 

גמ'- גמרא:

על מה שלמדנו במשנה 'חלה ונתרפא, נתרפא משל עצמו', על כך שלח רבין משמיה דר' אלעא:

לא שנו- אין דברי המשנה אמורים אלא שחלה בפשיעה- מפני שלא נזהר על בריאותו, אבל באונס- אם חלה האח במחלה שאיננה באשמתו, נתרפא מן האמצע- הוצאות הריפוי הם על חשבון כולם, כיון שהוא אחד השותפים בעסק, והוצאת ריפוי היא הוצאה מוכרת.

שואלת הגמרא: היכי דמי- איך יתכן מחלה שהיא בפשיעה?

עונה הגמרא: כפי שאמר רבי חנינא, דאמר רבי חנינא, הכל- כל המחלות הנגרמות לאדם הם בידי שמים- בגזרת אלוקים, חוץ מצנים- צינון או פחים- התיבשות ומכת שמש, מפני שדברים אלו נגרמים מחמת חוסר זהירותו של האדם. שנאמר: 'צנים פחים בדרך עקש- הם נגרמים על ידי עקשנותו של האדם שאינו שומר את גופו כראוי, ואילו מי ששומר נפשו, ירחק מהם ולעולם לא יצטנן או יתיבש'.

 

אין השותפים חייבים לשלם הוצאות רפואיות לשותפם, אלא כאשר המחלה הגיעה שלא באשמתו. במקרה הנוכחי, זאב לבדו אשם במחלתו, והאחים אינם חייבים לשלם לו את ההוצאות הרפואיות.

 

  • צינים- קור.
  • פחים- חום.
  • עיקש- עקשן.

 

 

1. אם אחד השותפים חלה,
    מי משלם את הוצאות הרפואה?

כולם.
שישלם בעצמו.
אם חלה באשמתו – הוא משלם,
      ואם שלא באשמתו – כולם משלמים.

2. מה זה 'צינים'?

עם שגר בארץ צין.
הצטננות.
אנשים עוקצניים.

3. מה זה 'פחים'?

מלכודות.
פחי אשפה.
מחלות הנגרמות ממזג אויר לוהט.

 

 

1.  ג

2.  ב

3.  ג

4. הכל חוץ מצינים ופחים.

5. להזהר על הבריאות. וכלשון הפסוק 'שומר נפשו ירחק מהם'.

6. לא, כי אחרת לא היתה הגמרא אומרת 'חוץ מצינים ופחים', אלא היתה אומרת שחלק מהם בידי שמים וחלק מפני ההתרשלות בשמירה על הבריאות.