הסיפור היומי: למה היה חשוב כ"כ לתקן את החלון כ"כ במהירות? ומה הקשר למחלוקת?

הרב שלום יכנס