שותף שהשיג פרוייקט לעסק המשותף

כאשר נפטר אברהם, לקחו בניו את מפעל הציוד המשרדי שלו, תחת ניהולם. יחדיו היו מנהלים את המפעל, עובדים מול לקוחות, ובסוף כל חודש היו מתחלקים ברווחים בשותפות. יום אחד חשב ניר, האח המוכשר ביותר, להתחיל ליצור קשר עם משרדי ממשלה, שזקוקים לאספקת ציוד משרדי בכמויות גדולות. אמר- ועשה. הוא שלח פרוספקטים למשרדי ממשלה, הגיע לפגישותקרא עוד...

כאשר נפטר אברהם, לקחו בניו את מפעל הציוד המשרדי שלו, תחת ניהולם.

יחדיו היו מנהלים את המפעל, עובדים מול לקוחות, ובסוף כל חודש היו מתחלקים ברווחים בשותפות.

יום אחד חשב ניר, האח המוכשר ביותר, להתחיל ליצור קשר עם משרדי ממשלה, שזקוקים לאספקת ציוד משרדי בכמויות גדולות. אמר- ועשה. הוא שלח פרוספקטים למשרדי ממשלה, הגיע לפגישות עסקיות עם מנהליהם, ובסוף החודש בישר ניר לאחיו כי המפעל שלהם קיבל חוזה בסך 2 מיליון דולר, לאספקת הציוד המשרדי לכל בתי החולים וקופות החולים ברחבי הארץ.

אך כדרכו של כסף, בכל מקום שהוא מופיע הוא מעורר מחלוקת ומריבות. ניר החל לדרוש מהאחים חלק גדול יותר ברווחים, שכן רק בזכות ההברקה שלו קיבל המפעל שלהם את החוזה.

לעומתו טענו האחים, שמשרדי הממשלה מוכרחים לעבוד מול מפעל מסודר, ובודאי שאם לא המפעל כולו השייך לכולם, לא היה יכול ניר לקבל את החוזה.

מה דעתכם?

 

 

 

מתני'- משנה:

אחין השותפין- שמנהלים ביחד את העסק המשותף שהוריש להם אביהם, וכולם עובדים בו יחד, שנפל אחד מהן לאומנות- שקיבל אחד מהם פרוייקט גדול להרויח בו כסף, נפל לאמצע- הרווח שייך לכולם, והסיבה לכך מבוארת בגמרא. אך אם חלה אחד מהאחים ונתרפא-  ונאלץ לשלם הוצאות רפואיות– נתרפא משל עצמו- משלם אותם בעצמו ולא מהכסף המשותף.

 

גמ'- גמרא:

תנא- למדנו בברייתא, האי אומנות המוזכרת במשנה, הכוונה לאומנות המלך, שניתן לו חוזה עבודה מאת המדינה, כעסק רשמי, שאז נחשב שהרווח שייך לעסק כולו. מפני שהמנהג בזמנם היה, שבכל פעם המלך נותן את העבודה לבית אב אחר, ולכן הרווח שייך לכל בית האב. אך אם השיג חוזה באופן פרטי, הרווח שייך לו, כיון שהוא השיג אותו על ידי השתדלותו הפרטית.

תנו רבנן- למדו חכמים: אחד מן האחין שמינוהו מטעם המדינה גבאי של מס או פולמוסטוס- שוטר, אם  מינו אותו לכך מחמת האחין- כנציג המשפחה כולה, אזי הרווח שייך לאחין כולם, אך אם נתמנה לכך מחמת עצמו- בהשתדלותו הפרטית, אזי הרווח שייך לעצמו.

שואלת הגמרא על מה שלמדנו 'אם מחמת אחין – לאחין': הלא זהו דבר פשיטא- פשוט, שאם המינוי הוא כנציג המשפחה והעסק, הרווח שייך לכולם?

עונה הגמרא: לא צריכא- לא היה צורך בחידוש זה, אלא באופן שאותו האח שקיבל את המינוי דחריף טפי- כשרוני יותר משאר האחים. מהו דתימא- שמא נאמר: חורפיה גרים ליה- כשרונו גרם לו לקבל את המינוי, והרווח מגיע רק לו, קא משמע לן- משמיעה לנו הברייתא שגם באופן זה הרווח שייך לכולם.

 

כל חוזה שניתן לעסק או לבית משותף מידי המדינה, הרווח שייך לכל השותפים, מפני שהמדינה איננה עובדת מול יחידים.

בשל כך, אפילו שהחוזה הושג בזכותו של ניר, הרווח שייך לכל האחים במשותף.

 

  • גבאי- מוכס.
  • פולמוסטוס- שוטר.
  • טפי- יותר.
  • חורפיה- חריפותו.
  • גרים- גורם.
  • משמע- משמיע.
  • לן- לנו.