תנאי בדבר שבממון

ישנה מצוה מהתורה לשלם לפועל ביום סיום עבודתו, ולא לדחות אותו אחר כך. יוני שכר פועלים, וסיכם איתם שאת התשלום לא יקבלו בזמן, אלא שבוע אחר כך. כאשר סיימו הפועלים את עבודתם ועמדו ללכת לביתם, נזכר לפתע יוני: הרי יש מצוה לשלם לפועלים ביום סיום העבודה! מה אעשה עכשיו? האם מה שסיכם יוני עם הפועלים,קרא עוד...

ישנה מצוה מהתורה לשלם לפועל ביום סיום עבודתו, ולא לדחות אותו אחר כך.

יוני שכר פועלים, וסיכם איתם שאת התשלום לא יקבלו בזמן, אלא שבוע אחר כך.

כאשר סיימו הפועלים את עבודתם ועמדו ללכת לביתם, נזכר לפתע יוני: הרי יש מצוה לשלם לפועלים ביום סיום העבודה!
מה אעשה עכשיו?

האם מה שסיכם יוני עם הפועלים, פוטר אותו ממצוות התשלום ביום סיומה של העבודה?