יהודים היו נוסעים לרוסיה עם שלושה זוגות תפילין. כששאלו אותם במכס למה שלושה, הסבירו שהם צריכים אחד לשבת, אחד ליום חול. ואחד לחגים…

הרב אריה שכטר שליט"א מספר על הדרכים המופלאות שבהן הצליחו יהודים יראי שמים לסייע לאחיהם שהיו מאחורי מסך הברזל הקומוניסטי

הרב אריה שכטר שליט"א מספר על הדרכים המופלאות שבהן הצליחו יהודים יראי שמים לסייע לאחיהם שהיו מאחורי מסך הברזל הקומוניסטי

במשך שבעים שנה מחקו ברוסיה את התורה. חלק גדול מהקומוניסטים היו יהודים שמרדו בבורא עולם. איך בבת אחת התעוררו שם לחיים?

מעשה היה בבחור רוסי, שבגיל חמש עשרה גילה שהוריו יהודים. הלך אותו בחור ליהודי זקן וביקש ממנו שילמד אותו תורה. הזקן לימוד אותו אלף בית ומשניות. הבחור לקח עוד שמונה בחורים ולימד גם אותם את כל מה שהוא ידע. כל אחד מהם לקח עוד שמונה ולימוד אותם בסופו של דבר הם לא הצליחו להתקדם יותר, הם היו מוכרחים גמרא.

מה עשה בורא עולם ?

פתאום גילו ברוסיה יהלומים. מדובר היה ביהלומים מסוג מיוחד, יהלומים לבנים, והרוסים החליטו לייבא מהעולם אנשים שיעבדו את חומר הגלם הזה ויסחרו בו. הרבה יהודים עוסקים ביהלומים, וכך נפתח פתח ליהודים חרדים שהחלו לנסוע לרוסיה.

יהודים היו נוסעים לרוסיה עם שלושה זוגות תפילין. כששאלו אותם במכס למה שלושה, הסבירו שהם צריכים אחד לשבת, אחד ליום חול. ואחד לחגים… הם הביאו ציציות, וגם כמויות אדירות של ספרים, שאותם היו שותלים בדוכנים, ויהודים הרוסיים היו 'מפלחים' אותם מהם…

לאט לאט הצליחו היהודים הרוסים להגיע להישגים – אחד כתב תרגום ברוסית על השולחן ערוך, שני תרגם את המשנה ברורה. הם ידעו מה קורה בארץ, ואפילו הכירו את בני ברק…

אחד הנוסעים סיפר שהוא הוזמן לאיזו עליית גג, שבה המתינו לו עשרים ושנים בחורים. הבחורים שחטו עופות בשחיטה כשרה, מרטו שם את הנוצות, הכשירו אותם ובישלו אותם, וכל זאת כדי להכין לעצמם סעודת ברית. מיד אחר כך הם ביקשו ממנו שימול אותם, וכך בבית אחד נעשו עשרים ושתים בריתות!…

זה נראה סיפור מן האגדות, אבל זו היתה מציאות שעלתה על כל דמיון!.. מי חלם שמתחת לאפם של הרוסים נוצר שורש חדש?!

הניסים והנפלאות שעושה הקדוש ברוך הוא כדי לקיים את ההבטחה "כי לא תשכח מפי זרעו" הם מופלאים.

 

מתוך 'אריה שאג' על הימים הנוראים וחג הסוכות