הסיפור היומי: מה שלח בעל החידושי הרי"ם לחסידו?

הרב שלום יכנס