נדמה לי שאין לי שום תקווה, וגם לא חשק להתחיל מחדש

אני מבין שבכל פעם שאני נכשל, אני צריך להתחזק ולהתחיל מחדש כאילו לא נפלתי אף פעם. העניין הוא שיש כל כך הרבה נפילות וירידות ונדמה לי שכבר אין לי שום תקווה חלילה. ולכן אין לי בכלל חשק להתחיל מחדש.

שאלה:

אני מבין שבכל פעם שאני נכשל, אני צריך להתחזק ולהתחיל מחדש כאילו לא נפלתי אף פעם. העניין הוא שיש כל כך הרבה נפילות וירידות ונדמה לי שכבר אין לי שום תקווה חלילה. ולכן אין לי בכלל חשק להתחיל מחדש.

תשובה:
ההרגשה שלך מובנת בהחלט. אבל אתה צריך לדעת משהו יסודי, שככה זה בעבודת השם, ולכל אחד יש הרבה ירידות ועליות. ובנוגע למה שאין לך חשק להתחיל מחדש, כתוב בספרים ('עץ חיים' היכל אדם קדמון שער א' ענף ה'), שאין יום דומה לחברו, ואין שעה דומה לחברתה.

כלומר שהיום לא דומה למחר, ורגע אחד לא דומה לרגע הבא. וכתוב שם שכל יום וכל רגע יש שינויים עצומים ואינסופיים בכל העולמות העליונים הרוחניים. וכל השינויים האלה, זה הכל בשביל לקרב ולמשוך את כל בני העולם כל הזמן אל השם יתברך, ובשביל זה השם משנה את הנהגת העולמות בכל רגע, הכל בשביל האדם.

ולכן כל אחד צריך להאמין שבכל רגע, כל ימי חייו, יש לאדם כוח להתחיל מחדש, ושלא יסתכל בכלל על אתמול, ואפילו שלא יילחץ ממחר. ושרק ישתדל בכל הכוח שבאותו יום שהוא נמצא בו, הוא יתקרב להשם יתברך כמה שהוא יכול, בלימוד תורה, בתפילה או באיזו מצווה. ואם הוא לא יכול לעשות שום דבר באותו זמן, אז בכל זאת ירצה מאוד להתקרב להשם יתברך, כי הרצונות לדברים קדושים הם יקרים מאוד מאוד. תזכור שהיום והרגע שאתה נמצא בהם, הם עדיין לא קרו, ומי יודע מה אתה יכול להרוויח בזמן הזה.