אני רחוק מאוד מהשאיפות שלי ומרגיש רע

יש לי שאיפות גדולות מאוד ברוחניות. אבל אני לא יודע מה לעשות בינתיים, כי אני רחוק מאוד מהשאיפות שלי ומרגיש רע עם עצמי ההרגשה הזאת שאתה מתאר היא רק מפני שאתה לא יודע כמה חשוב בעיני השם יתברך הרצון שלך לעשות טוב, אפילו אם אתה עדיין לא מצליח. כמו שכתב בספר 'צדקת הצדיק' (סימן רמ"ח),קרא עוד...

יש לי שאיפות גדולות מאוד ברוחניות. אבל אני לא יודע מה לעשות בינתיים, כי אני רחוק מאוד מהשאיפות שלי ומרגיש רע עם עצמי

ההרגשה הזאת שאתה מתאר היא רק מפני שאתה לא יודע כמה חשוב בעיני השם יתברך הרצון שלך לעשות טוב, אפילו אם אתה עדיין לא מצליח. כמו שכתב בספר 'צדקת הצדיק' (סימן רמ"ח), "עיקר האדם הוא החשק שבלב, שבו הוא יתרונו על המלאכים, והוא הנקרא יצר טוב ויצר רע, כאשר הוא מגביר חשקו לטוב הרי זה טוב, ואם לאו…" וכו'.

יכולים להיות שני אנשים באותו מצב רוחני, אבל אחד לא רוצה להיות במצב שלו אלא הוא רוצה להשתפר, והוא נקרא טוב, וחבר שלו שהוא מרוצה מהמצב שלו כי הוא לא יודע שלרצון בעצמו גם יש חשיבות, לכן הוא מזניח את הרצון ואז הוא נקרא רע, חס ושלום. כי הכול תלוי מה הרצון של האדם בתוך הלב שלו.

תדע שאם תתחזק, ובכל מצב שאתה נמצא תמשיך לרצות לעשות רק מעשים טובים, ולרצות לעשות רק את רצון השם, ותתפלל שתצליח, אז יש לך הבטחה שתצליח בסוף להגיע למה שאתה רוצה ולהגיע לכל השאיפות שלך. כמו שכתוב בספר 'צדקת הצדיק' (לרבי צדוק הכהן מלובלין בס' רנ"א), "החשק יש לו כוח לפעול אותו דבר שהוא משתוקק עליו הרבה".

וכמו שכתוב בספר 'תשואות חן' (תהילים ל"ג), "כשאדם מתחיל לעבוד את השם יתברך ומחכה ומייחל להתקרב אליו רק שהיצר הרע מתגבר עליו מאוד ואינו יכול להינצל ממנו, אז השם יתברך עוזרו ומציל אותו מן היצר הרע ומביאו לאותן המדרגות טובות שהיה מחכה ומייחל עליהן".

כך גם כתוב בספר 'עצת שלום' ('רצון וכיסופים' אות כ"ד ואות כ"ח), "העיקר הוא הרצון, שצריך האדם להרגיל את עצמו לכסוף ולהשתוקק ולהתגעגע בכל עת להשם יתברך ולתורתו ולמצוותיו, ולהשתדל תמיד שיהיו לו רצונות טובים דקדושה, ויכסוף רק לעשות רצונו יתברך באמת, ואם אף על פי כן אינו זוכה לזה מה לעשות, ויתגבר לבלי להפסיק ולבטל הרצון חס ושלום, רק יתגבר ברצונות וכיסופים חזקים ביותר להשם יתברך תמיד,

כי העיקר הוא הרצון, והכלל הוא שאין שום ייאוש בעולם כלל, ואפילו אם האדם הוא כמו שהוא, כל זמן שעדיין הוא זוכר את השם יתברך, ורצונו חזק לשוב אליו יתברך, אף על פי שזה כמה אשר הוא כוסף לשוב אליו יתברך, ועדיין לא זכה לתשובה אדרבא פגם בכל פעם ביותר, אף על פי כן יחזק את עצמו בהרצון יותר ויותר, וירגיל עצמו לכסוף ולהשתוקק להשם יתברך תמיד בכל עת, ועל ידי זה בודאי סוף כל סוף יזכה לתשובה שלימה בלי ספק.

ודרך זה הוא עצה טובה ונכונה לכל אדם שבעולם מגדול ועד קטן, הן צדיק גדול מאוד, או איש כשר באמת העובד את ה', וצריך לעלות בכל פעם למדרגה גבוהה יותר ויותר, והן אנשים קטנים במעלה מאוד, אפילו המונחים בשאול תחתיות חס ושלום, אף אל פי כן על ידי בחינת רצון, הכל יכולים לעלות מתכלית דיוטא התחתונה עד רום המעלות, ואי אפשר לבאר כלל עוצם מעלת הרצון והכיסופים דקדושה.

וצריך כל אדם להרגיל עצמו בזה מאוד, לכסוף ולהשתוקק תמיד להשם יתברך ברצון חזק ותקיף, וזה יכול בודאי כל אדם לקיים אפילו הפחות שבפחותים, כי יהיה איך שיהיה אף על פי כן אני רוצה ומשתוקק ברצון חזק לשוב להשם יתברך, כי באמת בודאי רצון כל אחד מישראל לשוב אליו יתברך, רק מחמת שאין יודעים מעלת הרצון שהרצון בעצמו טוב מאוד, והם רואים שכמה פעמים נכספו ברצון חזק להשם יתברך, ואף על פי כן עדיין לא זכו לעבודת השם יתברך, וגם קצת פגמו יותר, על כן הם מתייאשים בעצמם ושוכחים לכסוף יותר, עד שנתעלם הרצון אצלם.

ובאמת זה הפגם קשה יותר מן הכל, כי איך שהוא על כל פנים לא ירפה ולא יטוש ולא יעזוב את הרצון, אדרבא ירגיל את עצמו לכסוף ולהשתוקק בכל פעם ברצון חזק יותר ויותר להשם יתברך, וזה הרצון בעצמו טוב מאוד, ויכול לזכות על ידי זה לתשובה שלימה באמת, ולעלות לכל המעלות דקדושה".

הנה אתה רואה כמה חשוב הרצון בכל מצב, ותבין שבאמת זו עצה מצוינת מאוד. גם אם לפעמים קשה לאדם להתנהג כמו שצריך בגלל היצר והתאוות של העולם הזה, אבל לרצות ולהתפלל להשם יתברך שהוא יצליח לצאת מהמצב שלו ולהתנהג כמו שהשם רוצה, זה הרי לא קשה בכלל. ורק מפני שהאדם לא יודע את זה, הוא לא ממשיך לרצות.

שאלות ותשובות על הישיבה

שאל את הרב און ליין 

תשובות בעניני חגים ומועדים

ארגון "אחינו" הינו ארגון שמטרתו הינה סיוע לנערים המפלסים את דרכם בעולמה של היהדות. הארגון הציב לעצמו כמטרה לתת לנערים אלו את הכלים והאפשרויות להיחשף לעולמה של היהדות ולמצוא את מקומם בעולם זה.

הארגון מסייע לנערים באמצעותם של מאות פעילים הפזורים בכל הארץ אשר הינם בקשר אישי ויומיומי עם הנערים המעוניינים בכך. הפעילים לומדים בצוותא עם הנערים ומסייעים להם להשתלב בעולמה המרתק של היהדות.