"אתן לך כסף רב כדי שתסכים לוותר היום על הנחת הטלית ותפילין"

כמה אנחנו צריכים לשמוח על הזכות שנפלה בחלקנו שאנו יכולים לקיים מצוות... הצדיק רבי גמליאל רבינוביץ עם סיפור מדהים...

מה יקרה אם נתבקש לוותר היום על הנחת הטלית ותפילין? הצדיק רבי גמליאל רבינוביץ עם סיפור מדהים שמספק לנו המחשה חיה עד כמה אנחנו צריכים לשמוח עם המצוות…

אחת מדמויות ההוד שבירושלים עיר הקודש בדור הקודם, היה הרב הצדיק רבי אליהו ראטה זכר צדיק לברכה.

פעם עם שחר ניגש רבי אליהו ליהודי שעמד בפינת בית הכנסת עם הטלית המקופלת על כתפו, והתכונן להנחת טלית ותפילין כדי להתפלל תפילת שחרית.

הוא התקרב אליו ושאלו: "יהודי יקר, יש לי הצעה טובה עבורך! שתוכל גם להרוויח בה מעט…

"עזוב נא היום את הטלית והתפילין, תוותר עליהם ליום אחד, ותמורת זאת אשלם לך חמישים דולר!"

האיש נדהם, ולא האמין למשמע אוזניו: "רבי אליהו!" קרא בהתרגשות, "מה קורה לך, כיצד עלתה על דעתך, שלא אניח היום תפילין?!"

אך רבי אליהו ממשיך בשלו: "אתן לך מאה דולר, ואפילו חמש מאות ויותר, ובלבד שתסכים לוותר היום על הנחת הטלית ותפילין"

ראה האברך שאין דבריו ברורים ונחרצים דיים.

הוא הרים אפוא את קולו וזעק: "רבי אליהו! איני יודע מה אתה רוצה ממני היום, גם אם תניח לי כאן ועכשיו על השולחן מיליון דולר, ואפילו מיליונים רבים, מבטיח אני לך בכל לשון של הבטחה שלא אוותר על הנחת טלית ותפילין, ואין הדבר בא בחשבון כלל וכלל!!!"

האיש המשיך והסביר: "התפילין הם מצוה חשובה כל כך. חכמנו זכרונם לברכה הרבו לשבח אותה.

"בזוהר הקדוש כתוב עד כמה חמורה ההחמצה של מצוות תפילין אפילו ליום אחד.

"ואתה רוצה שאני אוותר על מצוה חשובה כל כך תמורת כסף?

"הייתכן?"

לשמוח עם המצוה

כששמע זאת רבי אליהו פשטה נהרה על פניו.

"עכשיו אסביר לך כוונתי ומה רציתי ממך", אמר לו.

"אתה מצהיר בפה מלא שהנך מוכן בחפץ לב לוותר על שני מיליון דולר בשביל הנחת טלית ותפילין!

"אם כן אני מתפלא למה לא רואים עליך כשאתה ניגש כעת להניח הטלית והתפילין שמחה גדולה לכל הפחות כאותה שמחה שהיית שמח לו הרווחת כעת כמה מיליוני דולרים?…"

 

[מעובד מתוך 'טיב המעשיות' – במדבר)