"התפללתי שלאבא יהיה אוטו גדול, ולא נצטרך להצטופף כל כך"…

הגאון רבי ראובן אלבז שליט"א עם סיפור מדהים שמלמד אותנו על כוחה של האמונה.

הגאון רבי ראובן אלבז שליט"א עם סיפור מדהים שמלמד אותנו על כוחה של האמונה ועל השינוי הגדול שיכולה תפילה של ילד לחולל.

משפחה מבני ברק בת תשעה נפשות רצתה לנסוע למירון בל"ג בעמר. הרכב היה קטן, חמישה מקומות בלבד. מה עושים? שכן שנסע גם הוא הסכים לצרף את אחד הילדים, אבל השאר נדחסו וישבו בצפיפות גדולה בכל הנסיעה הארוכה.

בדרך הכין אותם האב לקראת התפילה על הציון, ואמר: "אנחנו נוסעים כעת לתנא האלוקי, עיר וקדיש מן שמיא נחית, רבי שמעון בר יוחאי. כל תפילה שתבקשו מעומק הלב – תתקבל".

הוא לא חשב שגם הילד הקטן בן השלוש שומע את דבריו ומפנים את המסר…

כשיצאו מן הקבר שאל האב את הילד הקטן: "על מה התפללת, צדיק?" והילד השיב בתמימות: "בקשתי מה' שיביא לאבא שלי אוטו גדול, שיהיה מקום לכולם, ולא נצטרך להצטופף כל כך"…

"על זה התפללת?" – התחייך – "נו, נו. ואני חשבתי שתתפלל שתגדל בתורה וביראת שמים"…

משם הלכה המשפחה לשבת בביתם של הסבא והסבתא המתגוררים בצפון הארץ. בערב שבת נתן האב לחמיו את מפתחות הרכב שלו, לשמירה, ובמוצאי שבת, כאשר ביקש לקבלם בחזרה, הושיט לו חמיו מפתחות אחרים.

"מה זה?" – התפלא.

"אלו מפתחות הרכב החדש שלך" – השיב לו – "לי יש רכב גדול שכבר איני זקוק לו, ולך יש רכב שקטן על מידותיך. החלטתי שנחליף רכבים"…

 

(מתוך 'משכני אחריך')

 

תפילה של ילד

 

בשולי המאמר נציין שהקדוש ברוך הוא שומע 'תפילת כל פה'.

כלומר, הוא שומע את כל התפילות ומתייחס אליהן.

אפילו אדם רשע, שאינו מקיים מצוות וחטא בחטאים מרובים, הקדוש ברוך הוא שומע את תפילתו.

ובכל זאת, לתפילה של ילד יש חשיבות גדולה עוד יותר.

למה?

כי ילדים עד גיל 13, אינם ברי עונשין. הם אינם יכולים לחטוא, כי הם לא חייבים במצוות.

לכן התפילה שלהם טהורה יותר, ופועלת פעולות גדולות יותר בשמי מרום.

היו צדיקים גדולים, שכשבאו אליהם אנשים וביקשו את ברכתם, המליצו להם לבקש ברכה מילד.

כי תפילה של ילד חשובה הרבה יותר.