המלך החליט להעמיד צוות שופטים, וכל אחד יציג את עמדתו וכך יוכרע מי צודק

מה עדיף, לדבר או לשתוק? הגאון רבי ראובן אלבז, ראש ישיבת 'אור החיים', מביא משל נפלא שמלמד אותנו מה עדיף, לדבר או לשתוק, ואם כבר מדברים, איך כדאי לעשות זאת...

השתיקה לעומת הדיבור, מה עדיף? הגאון רבי ראובן אלבז, ראש ישיבת 'אור החיים', מביא משל נפלא שמלמד אותנו מה עדיף, לדבר או לשתוק, ואם כבר מדברים, איך כדאי לעשות זאת…

מה עדיף, לדבר או לשתוק?

יש הטוענים, שהטוב ביותר לא לדבר בכלל, אבל ישנם מצבים שבהם אי אפשר לשתוק. או אז, צריך האדם לדעת מה לדבר ואיך לדבר.

שני שרים בכירים, מיועציו הבכירים של המלך, נהגו להתווכח ביניהם בענין הדיבור.

אחד סבר שהשתיקה היא הדבר העיקרי שצריך האדם לעשות, וזהו קיום העולם.

יפה שתיקה לחכמים (פסחים צט ע"א).

זולתו טען, שהדיבור הוא כח משמעותי יותר.

לבסוף קץ המלך בויכוחים הארוכים והודיע להם, כי בכוונתו להעמיד צוות שופטים והוגי דעות.

כל אחד מהם יציג את עמדתו ויסבירה היטב. סוף סוף יוכרע מי משניהם צודק.

בשעה היעודה נעמדו השנים לפני המלך וצוות השופטים…

ראשון פתח השר שטען כי כח הדיבור חשוב יותר.

הוא הסביר כי בכח הדיבור מתקיים העולם כולו.

כל משא ומתן בין בני אדם נעשה על ידי דיבור, כל לימוד שצריך אדם ללמוד נעשה באמצעות הדיבור. אדם נושא אישה על ידי הדיבור, ונמצא שזהו קיומו של העולם.

כשסיים נעמד חברו והחל להסביר כי השתיקה חשובה יותר ונחוצה לקיום העולם.

"אדוני המלך" – עצר אותו הראשון – "האם אוכל לשאול שאלה?".

כשנתן לו מבוקשו טען: "אני הבאתי בכח הדיבור ראיה כי הדיבור הוא החשוב ביותר, ואיך הוא מביא ראיה משלי על שלו? אין לו רשות להשתמש בכח הדיבור שלו! עליו להביא ראיות על ידי שתיקה!"…

נהנה המלך מן הדברים והכריע כי הצדק עמו…

השתיקה לעומת הדיבור

הדיבור הוא הדבר החשוב ביותר הנחוץ לקיום העולם. אלא, שיש להיזהר בו ולשמור עליו ביותר, ובמיוחד להיזהר שלא לבוא לידי לשון הרע, רכילות, שקרים והתפארות עצמית המביאה לגאוה.

"אל תיתן את פיך לחטיא את בשרך" אמר שלמה המלך (קהלת ה, ה). עוד אמר: "שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו" (משלי כא, כג). העברות החמורות ביותר מגיעות מכח הדיבור, והרבה חורבנות ארעו בעולם בעקבות מילה מיותרת שנזרקה מבלי משים, ופגיעתה הקשה נותרה לדורות.

(מתוך הספר 'משכני אחריך')