חלש מול המחשבות

אני מרגיש חלש מול המחשבות שהיצר הרע מכניס לי לראש, כי מי אני בסך הכל, לא איזה צדיק גדול

מה שיכול לעזור לך לא להיכשל זו הידיעה החשובה, שכל אחד מישראל אפילו הפשוט שבפשוטים יש לו נשמה גבוהה מאוד, שיכולה להתגבר על כל התאוות. והנפילה של האדם חלילה, זה רק מפני שהוא לא יודע את הכוח שלו ונדמה לו שהוא לא יכול להתגבר על הפיתויים של היצר.

אבל באמת הגבורה העיקרית היא בלב, ומי שיש לו לב חזק הוא יכול לעמוד בניסיון ולהתגבר על כל התאוות.

בספר 'משיבת נפש' כתוב (אות כה חלק שני), ש"באמת בכל אחד מישראל יש נשמה יקרה שיש לה כוח גדול לעמוד נגד היצר הרע… כי הנשמה של הפחות שבפחותים שבישראל גם כן גבוהה וקדושה מאוד מאוד.

וצריך לומר בדעתו שאין נאה לו להיות כרוך אחר תאוות חס ושלום, מכל שכן לעבור איזה עבירה חס ושלום, כמו שכתוב: 'ויגבה לבו בדרכי ה" שצריכים להגביה ליבו בדרכי ה', ולידע כי כל אחד מישראל בשורשו רחוק מעבירות מאוד מאוד. וכל אחד מישראל הוא בעל כוח גדול לעמוד נגד כל העולם עם כל התאוות,

רק העיקר שיזכה לידע מכוחו". ובאמת כתוב, שיש במוח האדם כוח להגן על האדם שלא יכשל. כמו שאמרו חז"ל (סוטה ג.), שאדם לא עובר עבירה אלא אם נכנס בו רוח שטות, שיגעון. והאדם יכול להחליט על מה הוא רוצה לחשוב ואילו דברים לא ראויים בכלל להתייחסות.

שאלות ותשובות על הישיבה

שאל את הרב און ליין 

תשובות בעניני חגים ומועדים

ארגון "אחינו" הינו ארגון שמטרתו הינה סיוע לנערים המפלסים את דרכם בעולמה של היהדות. הארגון הציב לעצמו כמטרה לתת לנערים אלו את הכלים והאפשרויות להיחשף לעולמה של היהדות ולמצוא את מקומם בעולם זה.

הארגון מסייע לנערים באמצעותם של מאות פעילים הפזורים בכל הארץ אשר הינם בקשר אישי ויומיומי עם הנערים המעוניינים בכך. הפעילים לומדים בצוותא עם הנערים ומסייעים להם להשתלב בעולמה המרתק של היהדות.