העיקר זה המחשבה או מה שעושים בפועל?

בעניין הרהורים רעים, האם העיקר זה המחשבה הלא טובה או שהעיקר הוא מה שעושים בפועל?  כשאתה רוצה להתקדש ולהינצל מהחטא, הכול תלוי במחשבה שלך. כשתשמור על המחשבות שלך ולא תחשוב מחשבות רעות, אז ממילא אתה תינצל מכל חטא. המלחמה העיקרית בין היצר הרע והיצר הטוב היא במחשבה. לכן את עיקר המאמצים שלך אתה צריך להשקיעקרא עוד...

בעניין הרהורים רעים, האם העיקר זה המחשבה הלא טובה או שהעיקר הוא מה שעושים בפועל?

 כשאתה רוצה להתקדש ולהינצל מהחטא, הכול תלוי במחשבה שלך. כשתשמור על המחשבות שלך ולא תחשוב מחשבות רעות, אז ממילא אתה תינצל מכל חטא. המלחמה העיקרית בין היצר הרע והיצר הטוב היא במחשבה.

לכן את עיקר המאמצים שלך אתה צריך להשקיע בשמירת המחשבה, וההמשך יבוא ממילא.

חשוב מאוד שתדע שעניין שמירת המחשבה הוא דבר יסודי מאוד, כי חוץ מזה שלחשוב מחשבות רעות זה איסור מהתורה, גם כל מה שהאדם עושה זה לפי מה שהוא חושב, כי כל מה שהאדם עושה הוא מוכרח לחשוב עליו קודם. לכן תבין שהיצר הרע עובד בעיקר על המחשבות, כי אם האדם יחשוב מחשבות טובות, אז גם הפעולות שלו יהיו טובות, ואם, חלילה, האדם חושב מחשבות אסורות, אז ככה יהיו גם המעשים שלו.

גם אם כתוצאה מהמחשבה האדם לא יעשה שום מעשה רע, בכל זאת אתה צריך לדעת שאם האדם חושב חלילה מחשבות רעות, הוא נהיה טמא לגמרי באותו רגע, וכשהוא חושב מחשבות קדושות, הוא קדוש. וכמו שכתב הרמב"ן (אגרת הקודש פרק חמישי), "התבונן בהיות הרהורי עבירה קשים, כי בהיות אדם מחשב בדברי רשע וטינוף, מחשבתו נדבקת בטינופה בעליונים".

וגם מה שכתוב בספר 'פרי הארץ' (פרשת אחרי), "ובכל מקום שאדם מחשב ומהרהר ונותן נפשו, עיניו וליבו, שם הוא ועל שמו נקרא, הרי שאם מחשב בעבירה, הרי הוא בעצמו הקליפה ורוח הטומאה (הכוונה שבאותו רגע מתלבשת בו הקליפה, ורוח הטומאה), רחמנא לצלן". לכן תבין שהמחשבה של יהודי היא לא דבר פשוט בכלל, ולכן תשתדל כמה שאתה יכול לשמור את המחשבה.

שאלות ותשובות על הישיבה

שאל את הרב און ליין 

תשובות בעניני חגים ומועדים

ארגון "אחינו" הינו ארגון שמטרתו הינה סיוע לנערים המפלסים את דרכם בעולמה של היהדות. הארגון הציב לעצמו כמטרה לתת לנערים אלו את הכלים והאפשרויות להיחשף לעולמה של היהדות ולמצוא את מקומם בעולם זה.

הארגון מסייע לנערים באמצעותם של מאות פעילים הפזורים בכל הארץ אשר הינם בקשר אישי ויומיומי עם הנערים המעוניינים בכך. הפעילים לומדים בצוותא עם הנערים ומסייעים להם להשתלב בעולמה המרתק של היהדות.