איך אני אצליח לשמוח כשיש לי קשיים בגשמיות?

ברצוני לשאול: לפעמים אני מרגיש עצוב בגלל דברים גשמיים שלא מסתדרים כמו שאני רוצה. והשאלה שלי היא, איך אני אצליח לשמוח כשיש לי קשיים בגשמיות?  כשיש לאדם איזשהו קושי בגשמיות הוא מרגיש שהשם יתברך כועס עליו, וכל מיני מחשבות כאלה, שהן לא נכונות. אגלה לך עכשיו עצה טובה שכתובה בספרים, שכשיש לאדם איזה קושי בגשמיות,קרא עוד...

ברצוני לשאול: לפעמים אני מרגיש עצוב בגלל דברים גשמיים שלא מסתדרים כמו שאני רוצה. והשאלה שלי היא, איך אני אצליח לשמוח כשיש לי קשיים בגשמיות?

 כשיש לאדם איזשהו קושי בגשמיות הוא מרגיש שהשם יתברך כועס עליו, וכל מיני מחשבות כאלה, שהן לא נכונות. אגלה לך עכשיו עצה טובה שכתובה בספרים, שכשיש לאדם איזה קושי בגשמיות, הוא צריך להסתכל איך השם יתברך עוזר לו אפילו בתוך הצרה עצמה. לדוגמה, אדם שקשה לו בפרנסה, אז כשהוא ישים לב הוא יראה שהשם יתברך לא עוזב אותו,

ועושה לו חסדים וניסים גדולים בעניינים אחרים, גם בענייני הפרנסה. כמו שכתוב: "בצר הרחבת לי", שדויד המלך מודה להשם יתברך על כך שאפילו כשהיתה לו צרה והיה לו צר, אז השם הרחיב לו, כלומר עשה לו חסד, בתוך הצרה.

אותו דבר כשאדם חולה חלילה, אז במקום להתמרמר על הקדוש ברוך הוא, הוא צריך לחפש את ההשגחה של השם יתברך גם בתוך הצרה שלו. לדוגמה, שבאותו יום הוא מרגיש יותר טוב, או שלא כואב לו, או שבאו חברים שלו לבקר אותו, או שהוא השיג תרופה מתאימה, וכדומה. אם האדם ישים לב, הוא יראה שתמיד השם יתברך עוזר לו, וככה הוא יתחזק ולא יתייאש ויוכל להיות בשמחה תמיד.

וכמו שכתוב בספר 'מסילת ישרים' (פרק שמיני), "אין לך אדם באיזה מצב שימצא אם עני ואם עשיר, אם בריא ואם חולה, שלא יראה נפלאות רבות וטובות במצבו". וכשהאדם מחפש את החסדים של השם גם בזמן שהוא בצרה, אז הוא מבין שגם הייסורים הם לטובתו,

ובזה הוא מתעודד מאוד. חוץ מזה שבזמן שיש לאדם איזו צרה, חלילה, אז קשה לו מאוד לפתוח את הפה ולהתפלל להשם יתברך, מפני שנדמה לו שהשם כועס עליו ולכן הוא מעניש אותו, אבל כשהאדם רואה את הישועות של השם, קל לו להתפלל ולבקש מהשם יתברך שיוציא אותו לגרי מהצרה שהוא נמצא בתוכה.

כדאי שתדע שכשיש לאדם קושי בגשמיות, אז הוא יכול לבחור איך להתייחס לסבל שעובר עליו. הוא יכול להצטער מאוד, ולחשוב כמה הוא מסכן, וככה הוא יעבור את הזמן של הייסורים סתם בצער גדול. לעומת זאת האדם יכול לחשוב, שהצדיקים תמיד חיפשו לעצמם כל מיני סיגופים (דברים שמענים את הגוף),

ואנחנו לא יכולים לעשות סיגופים כי בדור שלנו לא עושים תשובה עם סיגופים כי הם מחלישים את הגוף, אז כשהשם יתברך שולח לאדם ייסורים, הוא צריך לשמוח ולהבין שזה לטובתו, כי ככה החטאים שלו מתכפרים. וכתוב שאם האדם מקבל את הייסורים באהבה, אז הוא גורם שילכו ממנו כל הצער והייסורים.

שאלות ותשובות על הישיבה

שאל את הרב און ליין 

תשובות בעניני חגים ומועדים

ארגון "אחינו" הינו ארגון שמטרתו הינה סיוע לנערים המפלסים את דרכם בעולמה של היהדות. הארגון הציב לעצמו כמטרה לתת לנערים אלו את הכלים והאפשרויות להיחשף לעולמה של היהדות ולמצוא את מקומם בעולם זה.

הארגון מסייע לנערים באמצעותם של מאות פעילים הפזורים בכל הארץ אשר הינם בקשר אישי ויומיומי עם הנערים המעוניינים בכך. הפעילים לומדים בצוותא עם הנערים ומסייעים להם להשתלב בעולמה המרתק של היהדות.