העולם הזה – משאיר אותי רעב

      למה אף פעם האדם לא מרוצה מתענוגי העולם הזה?       האדם בטבעו מחפש סיפוק ורוגע נפשי, ואם הוא מחפש אותם בכל מיני הנאות של העולם הזה, הוא מתאכזב, כי הוא רואה שהשמחה והעונג שהוא רצה לא מגיעים לו ללב. לכן הוא חושב שאם יהיה לו דבר אחר הוא יהיה מרוצה,קרא עוד...

 

   

למה אף פעם האדם לא מרוצה מתענוגי העולם הזה?

 

   

האדם בטבעו מחפש סיפוק ורוגע נפשי, ואם הוא מחפש אותם בכל מיני הנאות של העולם הזה, הוא מתאכזב, כי הוא רואה שהשמחה והעונג שהוא רצה לא מגיעים לו ללב. לכן הוא חושב שאם יהיה לו דבר אחר הוא יהיה מרוצה, וככה הוא מבזבז זמן וכוח עד שהוא משיג את מה שהוא רוצה, אם בכלל. וכשהוא משיג את מה שהוא רוצה ועוד פעם הוא מתאכזב, הוא שם לעצמו מטרה אחרת. וככה בכל פעם. ובאמת ממש חבל על האיש הזה שמשקיע את כל הכוחות שלו בשטויות ובסוף לא יוצא לו מזה שום דבר.

אבל אדם שמקבל את הסיפוק שלו מזה שהוא מצליח לעשות מצוות וללמוד, הוא יודע שכל דבר שהוא עושה, אפילו אם הוא עוד לא עושה את זה בשלמות, אז הדבר הזה נרשם לזכותו לנצח, והוא יקבל עליו שכר. וגם, כשהאדם מרגיל את עצמו לרצות לעשות רק את רצון השם, אז ממילא במשך הזמן הוא גם ירגיש ממש שמחה ותענוג גדול מאוד בלימוד שלו, בתפילה שלו ובקרבה שלו להשם יתברך. אפשר פשוט לצאת ולהסתכל על אנשים שרודפים אחרי הבלי העולם הזה, אין להם שום שמחה על הפנים, והם כל הזמן במרוץ, והם לא מאושרים בכלל. אבל אדם שעובד את השם, רואים שיש לו רוגע נפשי והוא מאושר.

בוא ותראה מה שכתוב בספר 'מסילת ישרים' בעניין זה (פרק ט"ו), "שיסתכל האדם בגריעות תענוגות העולם הזה ופחיתותם מצד עצמם, והרעות הגדולות שקרובות להוולד מהם. כי הנה מה שמטה הטבע אל התענוגות האלה עד שיצטרך כל כך כח ותחבולות להפרישו מהם הוא פיתוי העיניים הנפתים במראה הדברים אשר הוא טוב וערב לכאורה, אבל כשיתברר אל האדם היות הטוב ההוא כוזב לגמרי מדומה ובלי שום התמדה נכונה, והרע בו אמיתי או קרוב להוולד ממנו באמת, ודאי שימאס בו ולא ירצהו כלל, על כן זהו כל הלימוד שצריך שילמד האדם את שכלו להכיר בחולשת התענוגים האלה ושקרם עד שמאליו ימאס בם ולא יקשה בעיניו לשלחם מאתו:

הנה תענוג המאכל הוא היותר מוחש ומורגש, היש דבר אבד ונפסד יותר ממנו? שהרי אין שיעורו אלא כשיעור בית הבליעה, כיון שיצא ממנה וירד בבני המעיים, אבד זכרו ונשכח כאילו לא היה, וכך יהיה שבע אם אכל ברבורים אבוסים כמו אם אכל לחם קיבר אם אכל ממנו כדי שביעה, כל שכן אם ישים אל לבו החלאים הרבים שיכולים לבוא עליו מחמת אכילתו, ולפחות הכובד שמגיעהו אחר האכילה והעשנים המהבילים את שכלו. הנה על כל אלה ודאי שלא יחפוץ אדם בדבר הזה, כיון שטובתו אינה טובה ורעתו רעה:

ושאר כל ההנאות שבעולם כמו כן, אילו יתבונן בהם יראה שאפילו הטוב המדומה שבהם איננו אלא לזמן מועט והרע שיכול להוולד מהם קשה וארוך עד שלא יאות לשום בעל שכל לשום עצמו בסכנות הרעות על רווח הטוב המועט ההוא. וזה פשוט. וכשירגיל את עצמו ויתמיד בעיונו על האמת הזאת, הנה מעט מעט יצא חפשי ממאסר הסכלות אשר החומר אוסר אותו בו ולא יתפתה מפתויי ההנאות הכוזבות כלל, אז ימאס בהן וידע שאין לו לקחת מן העולם אלא ההכרחי, וכמו שכתבתי".

תדע, שבאמת בעולם הזה יש לכל אחד איזה סבל, בפרנסה או בבריאות או בבנים, ובכל מיני דברים שונים ומשונים כי "אדם לעמל יולד" (איוב ה, ז), האדם נולד כדי לעמול. ולכן טוב לו למי שמצליח להשקיע בתורה ובמצוות את העמל שהוא חייב לעמול בעולם הזה, כי חוץ מהשכר שהוא מקבל על זה שהוא עוסק בתורת השם, הוא גם מרוויח את העמל שכל אחד בכל מקרה מוכרח לעמול, וככה הוא ניצל מהעמל והסבל של העולם הזה. חוץ מזה תדע שמי שהמטרה שלו בעולם היא רק ליהנות,

אז כשקורה לו איזשהו צער, אין לו שום דבר שינחם אותו, ולכן מאוד רע לו. אבל מי שיודע שיש לו תכלית בחיים, אז גם כשיש לו, חלילה, איזשהו צער, בכל זאת יש לו טעם בחיים, כי הוא יודע שבכל יום שהוא חי, הוא מצליח לקיים מצוות ומעשים טובים, שבאמת בשביל זה באנו לעולם. כמו שאומרת הגמרא (סנהדרין צט:) אדם לעמל יולד, אשרי מי שעמלו בתורה, כלומר טוב למי שהעמל שלו הוא בתורה.

ושים לב שבכל רגע האדם מקיים מצוה, כי הוא מקיים בכל רגע את מצות ציצית החביבה, שהיא שקולה (שווה) כנגד כל התרי"ג מצוות. ואם זה לא מספיק, תדע שאדם שיש לו כוונה לעשות את המצוה לשם שמיים, אז בכל מעשה שלו הוא מקיים מצוה, כמו כשהוא עונה למישהו 'מה השעה' אז הוא מתכוון לשם מצות חסד, וכשהוא מסביר למישהו איך מגיעים לרחוב מסוים, גם בזה הוא מקיים מצות חסד, וכשהוא משאיל לחבר שלו עט, וכדומה. אדם שהמטרה שלו בחיים היא לקיים מצוות, ברור שיש לו טעם בחיים, כי בכל רגע הוא זוכה לקיים ולעשות את רצון השם. לסיכום, תראה מה שכתב הרב דסלר בעניין זה (מכתב מאליהו א' האושר והשכר בעולם הזה), אין שום אושר גשמי בעולם, רק אושר רוחני. מי שהוא עשיר ברוחניות הוא הוא המאושר, ולא אחר בשום פנים.

שאלות ותשובות על הישיבה

שאל את הרב און ליין 

תשובות בעניני חגים ומועדים

ארגון "אחינו" הינו ארגון שמטרתו הינה סיוע לנערים המפלסים את דרכם בעולמה של היהדות. הארגון הציב לעצמו כמטרה לתת לנערים אלו את הכלים והאפשרויות להיחשף לעולמה של היהדות ולמצוא את מקומם בעולם זה.

הארגון מסייע לנערים באמצעותם של מאות פעילים הפזורים בכל הארץ אשר הינם בקשר אישי ויומיומי עם הנערים המעוניינים בכך. הפעילים לומדים בצוותא עם הנערים ומסייעים להם להשתלב בעולמה המרתק של היהדות.