"חס וחלילה! איך את מדברת?! עד מחר יבוא משיח. למי יהיה זמן לבשל?"

לקט סיפורים מדהימים מגדולי הדורות, והציפיה האמיתית והתמידית שלהם לביאת המשיח ובניין בית המקדש. מיוחד לימי בין המצרים.

מאת: יעקב א. לוסטיגמן

הצדיק רבי יוסף חיים זוננפלד זכר צדיק לברכה, היה רבה של ירושלים עיר הקודש.

הוא סיפר שכשלמד בצעירותו בישיבת פרשבורג בהונגריה, שמע פעם אשה אחת ששואלת את שכנתה מה היא בישלה לארוחת הצהרים.

השיבה השכנה שהיא בישלה שעועית.

"ומה תבשלי מחר?", המשיכה החברה לשאול.

הביטה בה השכנה בהשתוממות ואפילו במעט כעס:

"חס וחלילה! איך את מדברת?! עד מחר יבוא משיח ונהיה עסוקים בעליה לירושלים.

"למי יהיה זמן לבשל… רק אם חלילה לא יבוא המשיח, אכין לארוחת הצהרים תבשיל עדשים".

מפחד ליפול באמצע

האדמו"ר רבי אברהם מרדכי מגור, זכר צדיק לברכה, בעל ה'אמרי אמת', היה נמנע מלעלות להר הזיתים. שאלו אותו מדוע לבתי קברות אחרים הוא כן הולך לפעמים, אך לא להר הזיתים. השיב הרבי: בנביא כתוב שכשיבוא המשיח ייבקע הר הזיתים. אם יבוא המשיח עכשיו, ההר ייבקע לשניים, ואני לא רוצה ליפול באמצע…

משיח בפתח

פעם בא יהודי אל הצדיק הירושלמי רבי זלמן בהר"ן, והראה לו את האתרוג הנאה שקנה לכבוד חג הסוכות. היה זה ימים אחדים לפני הסוכות. ראה רבי זלמן את האתרוג ואמר שהוא אכן מהודר, אך חסר בו מעט מבשר האתרוג, ובכזה מקרה הוא פסול לברכה ביום הראשון של החג, וכשר לברכה רק בשאר ימי החג.

ענה לו היהודי: "הרי השנה יחול היום הראשון של החג בשבת, ובשבת לא נוטלים לולב ואתרוג, לכן לא אכפת לי שהאתרוג חסר, כי אוכל להשתמש בו בשאר ימי הסוכות".

הזדעזע רבי זלמן ואמר לו: "הרי עד סוכות בוודאי יבוא המשיח וייבנה בית המקדש, ובבית המקדש נוטלים לולב ולאתרוג גם ביום השבת. כל עם ישראל יטול לולב ואתרוג, ורק לך לא יהיה אתרוג כשר…".

תהיה תקוע בחו"ל

פעם בא יהודי אל הצדיק רבי יחזקאל לווינשטיין, כדי להיפרד ממנו. אותו יהודי עמד לצאת לנסיעה ארוכה בחוץ לארץ.

התפלא רבי יחזקאל ושאל אותו: "איך אתה נוסע לחוץ לארץ. אתה לא רואה שעוד מעט יבוא משיח, ואתה תהיה תקוע אי שם בקצה העולם בזמן שאנחנו נמהר לעלות לבית המקדש?".

בשנה הבאה לא נצטרך

הצדיק רבי דוד מלעלוב זכר צדיק לברכה, היה קונה בכל שנה ספר 'קינות' חדש לתשעה באב.

פעם במוצאי תשעה באב הציע לו אחד ממקורביו שישמור את הספר לשנה הבאה, וכך יחסוך את העלויות שברכישת הספר, כי הרב הרי אינו עשיר במיוחד, והוא זקוק לכסף הזה.

השיב לו רבי דוד: "עד השנה הבאה, כבר יבוא המשיח וייבנה בית המקדש. בתשעה באב אנחנו נשמח שמחה גדולה על בניין בית המקדש, ולא נצטרך את ספר ה'קינות'.

תקתוקי השעון

הצדיק רבי יעקב יצחק, 'החוזה מלובלין', זכר צדיק לברכה, היה אומר שהוא מאוד נהנה לשמוע את תקתוקי השעון, כי עם כל שניה שעוברת הוא יודע שהתקרבנו בשניה אחת נוספת לקראת ביאת המשיח וגאולת עם ישראל.

אם חלילה לא יבוא משיח

הצדיקים הגדולים רבי לוי יצחק מברדיטשוב ורבי שניאור זלמן מלאדי (בעל התניא והאדמו"ר הראשון בשושלת אדמו"רי חב"ד), השתדכו וחיתנו את נכדיהם יחד.

כשניסחו את ההזמנה לחתונה הגדולה שהתקיימה בעיר ז'לובין, הם הודיעו שהחתונה תתקיים בירושלים עיר הקודש.

אם חלילה וחס עד אז לא יבוא המשיח ולא ייבנה בית המקדש, נכתב בהזמנה, הם יחגגו את החתונה בעיירה ז'לובין…