הרב יכנס בספור מיוחד על ר' גרשון אידלשטיין ושמחת חתן וכלה

הרב שלום יכנס