מי הוא הרעב ללחם

מוכיחים לנו מן השמים ומראים לנו בחוש, כי המציאות זועקת מסקנה אחת ויחידה: מזונותיו של האדם אך ורק ביד הבורא; ההשתלמות בענייני פרנסה אינה סגולה לעשירות- ועבודת ד׳ ולימוד התורה אינם סיבה לעניות.

המחקר שערך בנק ישראל, שהוכיח כי השתלבות בתעסוקה אינה מבטיחה היחלצות מהעוני, הציג את מלוא עליבותה של מדיניות הרווחה שהתמקדה בשנים האחרונות בתמרוץ ההשתלבות בתעסוקה, בעיקר דרך קיצוץ הקצבאות. מניתוח מאפייני התעסוקה, השכר והעוני, עולה, כי יותר מ-60 אחוזים מהעניים, כמיליון נפשות, חיים במשקי בית שבהם לפחות מפרנס אחד ("עובדים עניים") התרחבו בהתמדה במהלך העשור האחרון.

 

יו"ר ועדת הכספים, ח"כ הרב גפני, אמר בתגובה לדו"ח של בנק ישראל, כי "המדינה משקרת את אזרחיה;שוב מוכח כי האמירה של יציאה ממעגל הקצבאות אל השוק העבודה אינה משנה את המצב, ואנשים שעובדים קשה מאד לפרנסתם לא מצליחים להביא טרף לביתם."

 

סגן שר הבריאות, ח"כ הרב יעקב ליצמן, אמר, כי זו ההוכחה הנחרצת לחוסר הצדק המשווע שבקיצוץ בקצבאות הילדים שגרם למשפחות רבות, כולל אלו העובדים לפרנסתם, להגיע עד פת לחם. סגן שר הבריאות הדגיש בדבריו כי שוב הוכח שאין שחר לטענות, שהציבור החרדי אשם בעניותו בשל אי שילובו בשוק העבודה;נתוני בנק ישראל מוכיחים שוב שגם בקרב אלו העובדים אחוז העניים גדול ואף עולה בהתמדה", ציין.

 

 

בשנים האחרונות ניתן היה להוכיח בעליל את השקר והצביעות שבטענות אלו, כאשר מול הטענה שרק "הוצאת אברכים למעגל העבודה" ורק "מתן השכלה שתאפשר השגת מישרות" ימנעו עוני וקשיי פרנסה, ניתן היה לראות כיצד ציבור גדול, לא-חרדי, ובעל השכלה מתקדמת "למהדרין" , נותר ללא עבודה. התקשורת תיארה כיצד אלפי עובדים, ביניהם עובדי היי-טק, פוטרו מעבודתם, וכל ההשכלה שרכשו לא הועילה להם כדי להביא פרנסה למשפחותיהם.

 

ומדהים היה לראות, שבאותם ימים ממש נמשכה ההסתה נגד לומדי התורה, ונשמעו הסיסמאות השחוקות בדבר "הוצאת אברכים למעגל העבודה", על אף שלא נמצאו מקומות עבודה, גם לאלה שכבר עובדים וק"ו לרבבות שממתינים בלשכות העבודה.

           

אכן, לנוכח המידע העגום הזה, היה זה מדהים לשמוע שוב ושוב את הטענות כלפי לומדי התורה, כי " צריך להכניסם למעגל העבודה" – וכאילו רק הם חסרים כדי להעלות את המשק על פסי צמיחה ופריון העבודה. במצב שבו רבבות יצאו בעל כרחם ממעגל העבודה, בלית ברירה ובלב דואב, כאשר מכתבי פיטורין זרמו בקצב ו"מעגל העבודה" הצטמצם מיום ליום, עדיין שרד מושג זה, אך ורק לצורך ההסתה נגד בני התורה…

 

יש כאן לקח חשוב נוסף, שמרגלא בפומיה של רבינו הגדול מרן ה"אבי עזרי" זצוק"ל, בשם רבן של ישראל מרן החפץ חיים זצוק"ל.

 

"יראו את ד' קדושיו כי אין מחסור ליראיו, כפירים רשו ורעבו ודורשי ד' לא יחסרו כל טוב".

 

לכאורה, אנשים שואלים, הלא בדרך כלל איננו רואים שדורשי ד' משופעים באמצעים, אז מדוע נאמר "דורשי ד' לא יחסרו כל טוב"? – אלא, ביאר החפץ חיים, כוונת הכתוב כך היא: "יראו את ד' קדושיו", תעבדו את הבורא בשמחה ובלא חשש שמא תפסידו מכך. בל תחשבו, כי ההתעסקות האינטנסיבית במציאת פרנסה היא אשר מבטיחה את המצב הכלכלי, וכאילו הדבר תלוי בכך. לא כן הדבר. כי אין מחסור דווקא ליראיו, שראינו הרי מצד אחד גם כפירים שרשו ורעבו, ומצד שני, ראינו גם דורשי ד' שלא יחסרו כל טוב- א"כ מוכח שלא ההתעסקות בפרנסה היא אשר מביאה את העושר, ולא ההתמסרות לתורה מביאה מחסור.

 

מרן האבי עזרי זצוק"ל אמר, כי החפץ חיים הצביע על התבוננות הנוקבת הטמונה במילים אלו, כמוסר השכל מוחשי שנראה לעין כל, במציאות החיים. שכן אנו רואים כאלה שהקדישו עצמם לחוכמות זרות, שבסופו של דבר נותרו מחוסרי עבודה, ולעומתם יש דורשי ד' שלא יחסרו כל טוב. א"כ מוכיחים לנו מן השמים ומראים לנו בחוש, כי המציאות זועקת מסקנה אחת ויחידה: מזונותיו של האדם אך ורק ביד הבורא; ההשתלמות בענייני פרנסה אינה סגולה לעשירות- ועבודת ד' ולימוד התורה אינם סיבה לעניות.

 

 

[יתד נאמן]