חמישה דברים שכדאי לדעת על הדלקת אש בשבת

בשבת אסור להדליק אש, כולנו יודעים את זה, קבלו 5 דברים שכדאי לדעת בעניין זה

בשבת אסור להדליק אש, כולנו יודעים את זה, קבלו 5 דברים שכדאי לדעת בעניין זה

מאת: יעקב א. לוסטיגמן

שבת קודש היא יום קדוש לעם ישראל, ובמהלכה אסור לנו לבצע מלאכות שונות ומגוונות. אחת מהמלאכות הללו היא מלאכת 'מבעיר', כלומר, אסור להדליק אש. בשורות הבאות נכתוב חמישה דברים עיקריים על הנושא הזה.

  1. ישנה טעות נפוצה, במסגרתה חושבים אנשים שלא למדו תורה שהאיסור להדליק אש מקורו בכך שבעבר היה צורך להתאמץ מאוד כדי להדליק אש, על ידי חיכוך מהיר של אבנים זו בזו.

למעשה מדובר בטעות, כי התורה אוסרת עלינו לבצע בשבת גם מלאכות קלות מאוד, כמו מלאכת 'בורר', או מלאכת 'כותב', במסגרתה אסור לנו לכתוב אפילו אות אחת, ומי שכתב בטעות שתי אותיות בשבת כבר חייב להגיע לבית המקדש ולהקריב קרבן חטאת.

אותו הדבר גם האיסור להדליק אש אינו קשור בכלל לקושי שבביצוע המלאכה, וגם הדלקת גפרור מהווה חילול שבת.

 

  1. גם הדלקת אש באמצעים טכנולוגיים אסורה באיסור גמור בשבת, כמו למשל להדליק כיריים באמצעות לחצן שמצית את הגז באופן אלקטרוני, או שימוש במצית שמדליקה גז בצורה אלקטרונית.

 

  1. מעבר לעצם הדלקת האש, כולל איסור 'מבעיר', גם פעולות אחרות שנכללות ונחשבות כהבערת אש בשבת. כך למשל אסור להוסיף עצים למדורה קיימת, אסור להדליק נורת ליבון חשמלית, או להפעיל כיריים חשמליות או תנור בשבת.

 

 

  1. בנוסף, ישנם מכשירים חשמליים רבים, שיש לנו ספק אם אסור להדליק אותם בשבת מדין התורה, אבל ברור הדבר שהם אסורים באיסור שהוא 'מדרבנן', כלומר הדבר נאסר על ידי חכמי ישראל בתקופת הנביאים ובתקופת המשנה, מחשש שאם נתרגל בביצוע מלאכות שגרתיות בשבת, נגלוש בטעות גם לביצוע מלאכות שאסורות מהתורה, והאיסור 'מדרבנן' הוא כמו גדר המקיפה את איסור התורה, כדי שלא נתקרב אליו ולא ניכשל בו חלילה.

 

  1. איסור הדלקת האש עומד בפני עצמו, ואינו כפוף לאיסורים אחרים. לפעמים בביצוע מטלה פשוטה בבית יכול אדם להיכשל בכמה וכמה איסורי שבת חמורים. לדוגמה: מי שבורר קטניות, מכניס אותן לסיר ומדליק את האש כדי לבשל אותן, עובר על שלוש איסורי שבת: הדלקת האש היא איסור בפני עצמו, ברירת הקטניות היא איסור נוסף, ומלאכת הבישול גם היא איסור העומד בפני עצמו. אדם שעשה זאת בטעות, יצטרך להביא לבית המקדש שלושה כבשות לקרבן חטאת, ולכן כדאי שנהיה בקיאים בהלכות אלו, כדי שנדע להימנע מהאיסורים החמורים הללו.