5 דברים שלא ידעת על מצוות צדקה

מצוות הצדקה היא חיוב המוטל על כל יהודי באשר הוא, בין אם הוא עשיר ובין אם הוא עני, אלא שהעני יכול כמובן לצאת ידי חובה בסכום קטן

  • מצוות הצדקה היא חיוב המוטל על כל יהודי באשר הוא, בין אם הוא עשיר ובין אם הוא עני, אלא שהעני יכול כמובן לצאת ידי חובה בסכום קטן.
  • שלמה המלך גילה לנו בספר 'משלי' שמצוות הצדקה היא סגולה מיוחדת לשמירה על חיי האדם, כמו שנאמר "וצדקה תציל ממות".
  • לא רק הצלת ממות נגרמת בזכות מצות הצדקה, אלא כל הגזירות הרעות שנגזרו על האדם יכולות להתבטל בכח מצוות הצדקה שהוא מקיים, לצד חזרה בתשובה על חטאיו ותפילה לקדוש ברוך הוא שיבטל מעליו את הגזרות וישפיע עליו מטובו ומחסדו הגדול.
  • מעבר למצווה הגדולה של נתינת צדקה, יש גם מצוה לשכנע ולגרום לאנשים אחרים לתרום לצדקה, וחכמנו זיכרונם לברכה לימדונו שהשכר הניתן משמים למי שעוסק בזיכוי אחרים במצוות צדקה, גדול אף יותר משכרם של התורמים.
  • מי שנותן 'מעשר' (10 אחוז) מהכנסותיו לצדקה באופן קבוע, מובטח לו שיהיה עשיר, ובוודאי שלא יחסר כלום מהכסף שבראש השנה נכתב לו משמים.