5 דברים שלא ידעת על ספר התהילים

מה פירוש שמו של ספר תהילים? כמה אנשים חיברו את המזמורים המופיעים בספר?

מה פירוש שמו של ספר תהילים? כמה אנשים חיברו את המזמורים המופיעים בספר?

  • דוד המלך חיבר את ספר התהילים ברוח הקודש, ובחלק מהמקרים הוא הקדים את העתיד במאות ואף באלפי שנים, כמו חורבן בית המקדש שעליו כתב דוד עוד לפני שנבנה בית המקדש הראשון.
  • את פרקי התהילים כתב דוד כשהיה עני מרוד וכשהיה מלך ישראל, כשהיה רועה צאן וכשברח מפני אבשלום בנו שמרד במלכותו – כך שכל אדם בכל מצב יכול למצוא בספר זה את התפילות ההולמות בדיוק את מצבו.
  • חכמנו זיכרונם לברכה אומרים שדוד המלך ביקש מהקב"ה שכל מי שקורא תהילים, ייחשב לו הדבר כאילו למד תורה בעיון רב ופלפל בהלכות הסבוכות והמורכבות ביותר בדיני טומאה וטהרה.
  • ספר התהילים מוכר וידוע כסגולה לשמירה לא רק באמירת התהילים, אלא גם בעצם החזקת הספר (מי שנושא על גופו ספר תהילים בקביעות, צריך לכסות אותו ב'שני כיסויים' למקרה שייכנס אתו למקום שאינו ראוי לספרי קדושה, כמו חדר השירותים או האמבטיה).
  • הבעל שם טוב הקדוש אומר שכיהודים אומרים תהילים, זה כמו שהם מפרנסים כביכול את הקדוש ברוך הוא, שמחשיב את אמירת התהילים כמזון בשבילו, ומי שדואג לקדוש ברוך הוא – אין ספק שגם הקדוש ברוך הוא ידאג לו!