התלמידים נותרו פעורי פה…

 מה אירע פה? החלב גלש, הרב שוחח עם הרבנית ו...ויצא מהבית

 מה אירע פה? החלב גלש, הרב שוחח עם הרבנית ו…ויצא מהבית

מאת: יעקב א. לוסטיגמן

הגאון רבי איסר זלמן מלצר, ראש ישיבת 'עץ חיים' בירושלים לפני כיובל וחצי שנים, ישב פעם בסלון ביתו ולמד עם תלמידים.

לפתע נשמע קולה של אשתו, הרבנית, שקראה לו בבהלה: "מהר בעלי, רוץ למטבח והסר את סיר החלב מעל גבי האש, כי החלב החל לגלוש".

מיהר רבי זלמן בריצה למטבח, הסיר את הסיר מעל גבי האש, ולאחר מכן פנה לשוחח זמן קצר עם רעייתו.

התלמידים בטוחים היו שבעוד רגע קצר יחזור הרב ללמוד איתם, אבל הרב סיים לדבר עם הרבנית, מיהר לחבוש את מגבעתו ופנה לצאת מהבית בהליכה מהירה.

התלמידים נותרו פעורי פה. מה אירע פה? החלב גלש, הרב הסיר אותו מעל גבי האש, שוחח עם הרבנית ויצא מהבית.

למה?

איך קרה שחלב שגלש גורם לו לצאת מהבית בכזאת בהלה?

כעבור זמן מה חזר הרב ושב ללמוד עם תלמידיו. אבל הם לא הבינו מה אירע וביקשו לשמוע ממנו את ההסבר.

"חכמנו זיכרונם לברכה לימוד אותנו שאם באים על אדם ייסורים ימשמש במעשיו, ויבדוק אם עשה משהו שלא כשורה.

"הקדוש ברוך הוא אינו מצער אדם אם לא מגיע לו, ולכן תמיד צריך למצוא את הסיבה לאותו הצער.

"אני רגיל תמיד לבדוק מה הגורם לכל מה שקורה לי. אם אירע לי מקרה לא טוב, אני בוחן מה היה הגורם לו, איפה לא הייתי בסדר".

ועכשיו מגיע הרב להסבר: "כשגלש החלב, מיד ידעתי שמשהו לא בסדר אצלנו בבית. חשבתי שייתכן שזה אירע כי שכחו לשלם לחלבן שהביא הבוקר את החלב, ולכן ניגשתי לרעייתי הרבנית, ושאלתי אותה אם היא שלמה לחלבן.

"ואכן השיבה לי אשתי שבדיוק לא היה לה כסף בסכום המתאים לתשלום לחלבן, והיא אמרה לו שמחר היא תשלם לו גם עבור החלב של היום.

"אבל בתורה הקדושה כתוב "ביומו תיתן שכרו", צריך לשלם לאדם באותו היום על כל מה שעבד למעננו.

"לכן מיהרתי לצאת לרחוב, וחיפשתי אחר החלבן עד שמצאתי אותו ושילמתי לו על כל מה שמגיע לו, כדי שלא אפסיד את מצוות 'ביומו תיתן שכרו'".