סעודה שלישית… כך תכבדו את השבת!!

מה היא 'סעודה שלישית' ואיך מקיימים את מצוותה כדת וכדין?

מה היא 'סעודה שלישית' ואיך מקיימים את מצוותה כדת וכדין?

מאת: יעקב א. לוסטיגמן

בספר 'הזוהר' הקדוש כתוב שמי שאוכל שלוש סעודות בשבת קודש, הקדוש ברוך הוא שמח בו ומעניק לו ברכה גדולה לכל ימות השבוע, ולעומת זאת מי שחלילה מתעצל ולא סועד שלוש סעודות בשבת, עונשו גדול מאוד והוא גורם צער גדול לשכינה הקדושה.

לכן חשוב מאוד להקפיד על עניין זה של אכילת שלוש סעודות בשבת, כדי שתחול עלינו ברכה גדולה.

אך כדי לקיים את המצווה זאת, עלינו לדעת קודם כל את הלכותיה כדי שנדע לקיים אותה כראוי, ולכן ליקטנו לכם כאן את עיקר ההלכות של הסעודה השלישית.

בשבת קודש מצווה על כל אדם מעם ישראל לאכול שלוש סעודות, ומצווה זו חלה גם על גברים וגם על נשים, ואין שום הבדל בין גברים ונשים בכל הקשור לדיני והלכות השבת.

את הארוחה הראשונה מבין השלוש סועדים בליל שבת (שישי בערב).

את השניה בבוקר יום השבת ועד חצות היום, ואם לא הספיק יכול לאכול אותה גם אחרי חצות היום.

במאמר זה נתמקד בעיקר בהלכות הסעודה השלישית:

את הארוחה השלישית של השבת סועדים משעות הצהרים של יום השבת, החל מחצי שעה אחרי חצות היום, ועד לשקיעת החמה.

כל אחד צריך לאכול חלה, לחם או כל סוג אחר של 'פת' לסעודה זו. עדיף לאכול כמות של 54 גרם ('כביצה'), ואם הכמות גדולה מדי כי הוא עדיין שבע מסעודת הבוקר, יאכל לפחות 27 גרם ('כזית').

כשמברכים על החלה או הלחם 'המוציא לחם מן הארץ', צריך לברך על 'לחם משנה' כדלהלן:

בכל אחת מסעודות השבת, יש לברך על שני כיכרות לחם שלמים, או שתי חלות שלמות. אפשר לברך גם על שתי לחמניות קטנות. אפשר כמובן לברך על חלה ולצדה לחמניה קטנה, או כיכר לחם שלם שהוצאתם מהמקפיא.

הסיבה שאנחנו מברכים על שתי חלות, היא זכר ל'מן' שירד לבני ישראל במדבר. כל יום ירד מן בכמות של 'עומר' לכל אחד מבני ישראל, וביום שישי, ערב שבת קודש, ירדה כמות כפולה של שני עומרים לכל אחד – אחד מהם אכלו ביום שישי ואחד נוסף השאירו לשבת קודש. לכן אנחנו מברכים בשבת על שתי חלות בכל אחת מהסעודות, כדי להזכיר לנו את ה'מן' שבא בכמות כפולה לכבוד שבת קודש.

לפני שמברכים, אנחנו צריכים לדעת על איזו משתי החלות אנחנו מברכים 'המוציא לחם מן הארץ', ואף לסמן את אותה החלה באמצעות פס דק שאנחנו חורצים עליה עם הסכין. עם זאת, צריך לברך על חלות שלמות כאמור, ולכן יש להיזהר שלא לחתוך את החלה יתר על המידה לפני שאנו מברכים עליה ברכת המוציא.

מי שאין לו שתי חלות שלמות לסעודה שלישית, יכול לצרף לחלה לחמניה או פיתה מהמקפיא, או מצה שנשארה מחג הפסח אם היא שלמה.

אם אין כל אפשרות לצרף לחם נוסף ויש לו רק חלה או לחמניה אחת שלמה, יברך עליה.

אם אין בבית אפילו חלה אחת שלמה, יברך על פרוסת לחם או חתיכת חלה, כי המצוה לאכול סעודה שלישית עדיין שרירה וקיימת ואינה תלויה דווקא באכילת 'לחם משנה'.

מי שקשה לו לאכול לחם, והדבר מצער אותו, יכול לאכול עוגה או מיני מאפה אחרים, ואם אין ברשותו מיני מאפה או שקשה לו לאכול, יאכל פירות או ירקות.

את הסעודה השלישית צריך לאכול לפני שקיעת החמה, אבל אם בירך והתחיל לאכול לפני שקיעת החמה יכול להמשיך ולאכול גם לאחריה ואפילו לאחר שכבר ירד הלילה.

מי שלא הספיק ליטול את ידיו לסעודה שלישית לפני שקיעת החמה ישתדל מאוד להספיק ליטול את ידיו בתוך 13 וחצי דקות לאחר שקיעת החמה, ואם לא הצליח, יכול גם מאוחר יותר ובלבד שיהיה לפני צאת הכוכבים.

כשהגיע זמן צאת הכוכבים (מועד צאת השבת) כבר אסור ליטול ידיים ולהתחיל בארוחה, כי אז הוא חייב להבדיל על היין ואסור לאכול לפני הבדלה. עם זאת, מי שהתחיל את סעודתו קודם לכן, אינו חייב להפסיק כאמור.

ראוי לאכול דגים בסעודה שלישית, כמו בשתי הסעודות הקודמות, אך אין בכך חובה ומי שאינו אוהב את טעם הדג בוודאי שאינו צריך לאכול ולצער את עצמו, כי סעודות השבת נועדו להתענג על השבת ועל ה' שנתן לנו את השבת ולא להצטער בהן חלילה.

כאמור, כל הדינים הללו חלים על נשים וגברים כאחד.

כדאי לדעת שכתוב בספרים הקדושים שהסעודה השלישית היא זמן גדול ורוחני מאוד, ובו מתגלה הרצון האמיתי של האדם ובזמן הזה אפשר לקבל על עצמנו קבלות טובות למשך השבוע הקרוב, להתחזק ברוחניות ולהתקרב יותר ויותר לקדוש ברוך הוא שנתן לנו את השבת כדי שנהיה קרובים אליו ונחגוג אתו את יום השבת בכל שבוע.