מעצבן אותי שגברים צריכים לברך בכל בוקר "שלא עשני אשה"

למה בכלל מברכים ברכה כזאת? והיא עוד באה בסמוך לברכה "שלא עשני גוי", ועוד יותר גרוע "שלא עשני עבד".

שאלה:

שלום לכבוד הרב

רציתי לשאול על משהו שמעצבן אותי מאוד ביהדות, ומעניין אותי לדעת אם יש לכם תשובה מתקבלת על הדעת לזה.

אני יודעת שיש ברכה כזאת שהגברים מברכים כל בוקר "ברוך אתה ה', שלא עשני אשה".

אני חושבת שאתם אמורים להבין לבד שברכה כזאת כבר לא מתאימה בעידן המודרני, ואולי היתה נכונה לתקופות בעבר שבהן הנשים היו 'שפוטות' של הגברים והיו צריכות לשמוע בקולם.

למה בכלל מברכים ברכה כזאת? והיא עוד באה בסמוך לברכה "שלא עשני גוי", ועוד יותר גרוע "שלא עשני עבד".

 

תשובה:

בראשית דברי אני רוצה לשבח את היזומה שלך לפנות עם השאלה. פעמים רבות אנחנו רואים דברים שנראים לנו מקוממים ומכעיסים, אבל אם ניכנס לתמונה ונבדוק את הסיפור לעומק, במקרים רבים נגלה שבעצם הסיפור הוא שונה לחלוטין מכפי שנראה היה לנו לכתחילה.

ועכשיו לשאלתך.

שימי לב שאת הדגשת שלהיות עבד זה יותר גרוע מלהיות גוי.

על פניו, הצדק איתך. הגוי הוא אדם חופשי שעושה ככל העולה על רוחו, ואילו העבד הוא משועבד לאדון שיכול למכור אותו כמו שמוכרים שדה או פרה.

לפי הגישה שלך, סדר הברכות אמור היה להיות ככה: "שלא עשני עבד", שזה הכי גרוע, אחר כך "שלא עשני גוי", שזה קצת פחות נורא… ולבסוף "שלא עשני אשה", שזה כביכול הכי פחות גרוע.

אבל סדר הברכות הוא שונה: שלא עשני גוי, שלא עשני עבד, שלא עשני אשה…

למה באמת?

כי משמעות הברכות הללו עמוקה הרבה יותר.

בברכות הללו אנו מודים לקדוש ברוך הוא על המצוות שבהן אנחנו חייבים. אנחנו מודים לו שאנחנו חייבים לשמור שבת. לכן אנחנו אומרים "שלא עשני גוי", כי הגוי לא חייב לשמור שבת.

אנחנו מודים לו שהוא מחייב אותנו להניח תפילין כל יום, ולכן אנחנו מודים לו שלא עשה אותנו עבדים, כי עבד שנמצא בבעלות יהודי כן חייב בשמירת חלק מהמצוות, כמו למשל בשמירת שבת, אבל אני כיהודי בן חורין חייב גם להניח תפילין, ועל כך אני מודה ומהלל.

הדרגה היותר גבוהה מעבד בחיוב המצוות היא האשה, שאומנם אינה חייבת במצוות כמו הגבר, אבל היא חייבת יותר מהגוי, והיא בדרגה חשובה הרבה יותר מהעבד, ובכל זאת היא לא חייבת הנחת תפילין, ולכן אני מודה לקדוש ברוך הוא שעשה אותי גבר שאני חייב להניח תפילין.