כשראה את התלמיד מדלג מעל הגדר, קרא לו ה'סבא' והורה לו לארוז את חפציו ולעזוב את הישיבה לצמיתות

חכמתו הגדולה של 'הסבא מקלם', ומה אנחנו יכולים ללמוד מהסיפור המפעים הזה.

חכמתו הגדולה של 'הסבא מקלם', ומה אנחנו יכולים ללמוד מהסיפור המפעים הזה.

מאת: אוהד אטינגר

 

בעיירה קלם שבצפון ליטא שכנה ישיבת 'תלמוד תורה'. היתה זו ישיבה גדולה ומפורסמת, אליה נהרו תלמידים מכל רחבי מזרח אירופה, ובראש עמד הגאון רבי שמחה זיסל זיו, מגדולי הדור, שגם היה יליד העיירה.

כינוי של רבי שמחה בפי תלמידיו היה 'הסבא', וכך הוא מכונה עד היום בעולם הישיבות 'הסבא מקלם'.

את ביתו קבע במבנה ששכן מול בניין הישיבה שבראשה הוא עמד, וכך יכול היה לעקוב מקרוב אחר התפתחותם הרוחנית של תלמידיו, לא רק בזמן הלימוד עצמו בתוך בית המדרש, אלא גם כשהם צעדו לאכול את ארוחתם, כשחזרו לבית המדרש וכשיצאו לטייל מעט בסמוך לבניין הישיבה כדי לשאוף אוויר צח.

באחד הימים השקיף הסבא מחלון ביתו אל עבר בניין הישיבה שאותו הקיפה גדר אבנים לא גבוהה במיוחד. הוא צופה כדרכו בתלמידי הישיבה ששבים מארוחת הצהרים לבית המדרש, כולם צועדים בתלם מקיפים את המבנה ומגיעים עד לשער הקבוע בחזית החצר.

אחד התלמידים, שהיה כנראה קצת שובב, דילג מעל הגדר כדי לקצר את הדרך.

למחרת חזר המקרה על עצמו: כולם הולכים בדרך הסלולה והמסודרת ורק אותו תלמיד שובב מדלג מעל הגדר.

בפעם השלישית או הרביעית, החליט הסבא שהבחור כבר הגדיש את הסאה, ועבר כל גבול.

הוא נכנס לבית המדרש וקרא לאותו תלמיד ספציפי: "אתה קפצת מעל הגדר?". התלמיד השיב בחיוב. "גם אתמול, נכון?", כן, גם אתמול. "ושלשום?" גם…

"קח בבקשה את החפצים שלך וצא לחפש לעצמך ישיבה אחרת", אמר לו הסבא בתקיפות. "אתה לא יכול להמשיך וללמוד כאן בישיבה…".

הלם!

תדהמה מוחלטת!!

לגרש תלמיד מהישיבה רק כי הוא דילג מעל הגדר?

הוא לא גנב שום דבר ולא עשה שום פשע. רק קיצר מעט את הדרך…

כששאלו אותו, הסביר הסבא כי יהודי צריך לדעת לשמור על גבולות. "אם כולם מקיפים את המבנה ונכנסים מהשער, כנראה שכך צריך להתנהג. אבל הוא, ורק הוא, החליט לקצר את הדרך ולדלג מעל הגדר.

"מה זה אומר? שהוא לא יודע לכבד גבולות ומגבלות.

"מי שאינו יודע לכבד את הגבול הזה, אינו יודע לכבד גם גבולות אחרים. הוא בוודאי מדלג מעל 'גדרות' שגדרו חכמינו זכרונם לברכה, כדי שלא ניכשל באיסורי תורה.

"אם הוא מוכן לדלג מעל גדר כדי לקצר לעצמו את הדרך, כנראה שגם כשזה מגיע לשמירת שבת הוא עושה לעצמו הנחות קטנות שאט אט הולכות וגדלות. כנראה שגם בהלכות גזל הוא מתנהג כך ומרשה לעצמו לקחת 'רק קצת' מממונם של אחרים. בגלל אין מקומו אתנו בישיבה".

ואכן, למרבה הצער, נוכחו התלמידים לראות את גודל חכמתו של רבם: כעבור תקופה לא ארוכה פרק אותו תלמיד מעל עצמו את עול התורה והמצוות, והפסיק לשמור שבת ולקיים את שאר מצוות התורה הקדושה.

מה הסיפור הזה מלמד אותנו?

לשמור על גבולות, לכבד מגבלות, לא לעשות מה שאסור, גם אם זה נראה לנו בלתי מזיק בעליל, ורק דבר 'קטן' שאין לו שום השפעה רעה. כי מי שמתרגל לגנוב רק דברים קטנים, יהפוך לבסוף לגנב מדופלם, מי שמתרגל 'לעגל פינות' בשמירת המצוות, סופו שיגע לכדי פריקת עול מוחלטת חלילה.

לעומת זאת, מי שיתרגל לשמור על הגבולות, יוכל להתחזק בקיום המצוות לפרטי פרטים, בלי הנחות ובלי 'לעגל פינות'.